ขอบคุณมือที่สามที่เดินเข้ามาเขาช่วยนำพาคนไม່จริงใจออกจากชีวิຕเราไปได้สักที

ขอบคุณมือที่สามที่เดินเข้ามาเขาช่วยนำพาคนไม่จริงใจออกจากชีวิตเราไปได้สักที

ขึ้นชื่อว่ามือที่สาม เขาจะเดินเข้ามาได้ยังไงกัน หากไม่มีใครสักคนดึงเขาเข้ามาในชีวิตคู่ของเรา

แฟนใคร ใครก็รักกันทั้งนั้น ก่อนจะทำอะไร คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อน ระวังจะหยิบเอาของ ของคนอื่นไปโดยไม่รู้ตัว

จงขอบคุณมือที่สามที่ผ่านเข้ามาหากความสัมพันธ์ต้องจบลงไป

จงขอบคุณเขาที่เข้ามาทำให้รู้ว่าความสัมพันธ์ที่เรามีมันยังไม่ดีพอ

เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างเรื่องราวเก่าๆที่ถูกแทนที่ด้วยเรื่องราวใหม่ๆ

คนเก่าๆที่ถูกแทนที่ด้วยคนใหม่ๆความรู้สึกเดิมๆที่ถูก กั ด ก ร่ อ นไปกับกาลเวลา

แม้มันอาจไม่ห ายไปแต่ก็ไม่เหมือนเดิมทุกความสัมพันธ์ ล้ ว นเปลี่ยนแปลงไป

เรื่องราวที่ส่งผลต่อ อ า ร มณ์ความ คิ ด ความรู้สึกบางครั้งก็ดีขึ้นไปกว่าเก่า

บางคราวก็ แ ย่ ล งไปกว่าเดิมหากความสัมพันธ์ที่เคยมี

หากเรื่องราวที่เคยดีต้องจบลงไปเพราะมือที่สามมุมหนึ่งเราอาจจะรู้สึกเ จ็ บ ป ว ดและเ สี ย ใ จ

เมื่อคิดว่าตัวเราเองนั้นเป็นผู้ ถู ก ก ร ะทำแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นข้อพิ สู จน์ที่ดีและชี้ให้เราเห็นว่า

ความสัมพันธ์ที่เราเคยมีเรื่องราวที่เราเคยคิดว่าดี มันอาจไม่มีจริงหรือถ้ามีจริงมันก็คงยังไม่ดี

หรือถ้าดีมันก็คงยังไม่ดีพอฉะนั้นหากมองในแง่หนึ่งเราก็ควรจะขอบคุณมือที่สามที่เข้ามาทำให้บางอย่างชัดเจน

หลายครั้งที่ความคิดอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวแต่มันสามารถเปลี่ยนมุมมองและความความรู้สึก

เปลี่ยนความ โ ก ร ธ เ ก ลี ย ดให้เป็นความเข้าใจและใช้ความ

เสียใจให้เป็น แ ร ง ผ ลั กดันเพื่อที่จะทำให้เราได้มีโอ กาสเจอสิ่งที่ดีกว่า

ที่ใช่กว่าและเหมาะสมกับตัวเรามากกว่าเพราะความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่มั่นคง หาก ข า ดความ ซื่ อตรงมันก็คงไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดี

You May Also Like