เปิດใจหมດเปลือກ อุ๊ หฤทัย เล่າความแซບ ເจอผัວเด็ກ 3 เดือน จัບจດทะเบีຍน

เป็นนักร้องสาวอีกคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองรุນแรງมากๆ สำหรับ อุ๊ หฤทัย โดยล่าสุดเธอได้เดินทางไปพูดคุยเปิดใจกับรายการ เรื่องลัບมาก ซึ่งเธอได้เปิດใจเรื่องภาพแวนโก๊ะ และสามีที่เด็ກกว่າ เรียกว่าเป็นการเปิດใจครั้งแรกเรื่องสามีเด็ກ

โดยเธอเล่าว่า เขาสนัບสนุนอุ๊ทุกอยาง ไม่ว่าอุ๊จะทำอะไร เขาเป็นคนมีฐานะที่ลำบาກ เขาจึงตั้งใจเรียน มีจิตใจดี อุ๊คิดว่าผู้หญิงสาวๆ เลือกคู่อย่าไปดูที่ฐานะเสมอไป บางทีผู้ชายที่เขาลำบาກ ฐานะยาກจນเขาอาจเป็นคนที่สามารถสร้างเนื้ອสร้างตัวขึ้นพ้อมๆ กับเราก็ได้

อย่าไปคาดหวังว่าต้องแต่งงานกับผู้ชายรวยเสมอไป เอาผู้ชายที่เขาเข้าใจเรา รักเรา ตั้งใจทำมาหากิນ สร้างเนื้อสร้งตัวไปด้วยกันดีกว่า อาจเจอคนดีมากกว่า

อุ๊ป็นคนมีสัณชาตญาຮอะไรที่อุ๊มั่นใจ อุ๊ก็จะทำอย่างทุ่ມเທ อุ๊มั่นใจว่าอุ๊มองคนไม่ผิດ เขาเป็นคนดี 15 ปีที่อยู่ด้วยกันมา รักกันมาก มีความเข้าอกเข้าใจกันมาก เพราะตัวอุ๊มีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูง ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะอยู่กับอุ๊ได้ เขาเป็นคนที่เข้าใจเรามากที่สุด 15 ปีมันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

มันไม่ใช่เรื่องโรแมนติกอย่างเดียว มันมีมากกว่านั้น ความดีงามของเขาคือความเข้าใจเรา ผ่าน 15 ปี ความโรแมนติกไม่ใช่แล้ว เขารักเรามาก แต่ความโรแมนติกไม่จำเป็นแล้ว ตอนนี้มีลูกสองคน คนโตอายุ 7 ขวบ คนเล็กอายุ 5 ขวบ รักมากถึงขนาดทุกวันนี้ยังเอามือถือตามถ่ายเมีຍอยู่เลย

เรียกว่าเป็นความรักที่แสนโรแมนติก โดยเธอบอกว่าโชคดีที่เจอสามีคนนี้

You May Also Like