ห้ า งดังทนไ ม่ไ ห ว หลังจากรณรงค์ง ดใช้ถุงพล าส ติ ก ผู้คนกับไ ม่เข้ ามาซื้ อข อ ง

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าตึงเครียดของเจ้าของกิจการหลายๆที่เลยทีเดียว

หลังรัฐบาลออกมาประกาศรณรงค์ให้งดแจกถุงพลาสติกให้ลูกค้า จนห้างร้านต่างๆนั้นยอด

ขายตกลงเป็นอย่างมาก ทำให้ผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อห้างร้านหรือร้านค้าทั่วๆไป

จึงทำให้ห้างร้านเล็งว่าจะเปลี่ยนจากการแจกถุงพลาสติกมาเป็นถุงกระดาษ

สำหรับลูกค้าที่รีบ และไม่ได้หยิบถุงผ้ามาด้วย อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงทั้งสองฝ่าย

ทั้งฝ่ายผู้บริโภคและอุปโภค ยังไงก็ตามการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ก็

เป็นเรื่องสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา

นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้หอการค้าไทย

และผู้ประกอบการห้างค้าปลีกระหว่างการศึกษาผลกระทบและการออกมาตรการ

เสริมเพื่อช่วยขับเคลื่อนการใช้จ่ายหลังจากที่ห้างสรรสินค้า ห้างค้าปลีก

และร้านสะดวกซื้อจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกจนทำให้ยอด

ขายลดลง เพราะผู้บริโภคลดการซื้อสินค้าให้น้อยชิ้นลง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้นำถุงผ้าติดตัวมาด้วย

เบื้องต้นจะส่งเสริมให้ใช้ถุงกระดาษ ถุงพลาสติกบางที่ย่อยได้ รวมถึงแจกถุง

ขยะแทนการแจกถุงพลาสติกทั่วไป เพื่อให้ผู้บริโภคนำถุงไปใส่ขยะก่อนที่จะนำขยะไปทิ้ง

เป็นต้น ผู้บริโภคจำนวนมากไม่ได้วางแผนว่าจะซื้ออะไร เดิมเมื่อเข้าร้านค้าหรือห้าง

หากเห็นอะไรที่ชอบก็จะซื้อตอนนั้นเลย

แต่หลังจากรณรงค์อย่างเข้มข้นให้เลิกแจกถุงพลาสติก ทำให้ลูกค้าลดจำนวนการซื้อ

ดังนั้น ภาคเอกชนคงต้องร่วมกันหามาตรการจูงใจผู้บริโภคซื้อสินค้ากันต่อไป ซึ่ง

ตอนนี้มีหลายแนวทาง แต่ยอดขายที่น้อยลงไม่ใช่ประเด็นการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างเดียว

ที่มา : tubesmile

About the author