โบ ร าณบอกไว้ ว า งของ 4 อย่างถู กที่ถู กท า ง เงิ นไห ลมาเ ท ม า ใช้ได้ไม่ข า ดมือ

เชื่อว่าหลายๆท่านก็จะเคยได้ยิน คนเฒ่าคนแก่ เขา พูดเรื่องราวความเชื่อ ในสมัยโบราณกันมาบ้าง

คนโบราณสมัยก่อนเขามีคว ามเชื่อที่หลายหลายที่บอกเล่าสู่ต่อกันมาหลายรุ่นในเ รื่ อ งของ

4 อย่างถ้าวางไว้ถูกที่ถูกทางจะช่วยเรียกทรัพย์สินโดยเฉพาะเงินทอง ให้ใช้โดยไม่ข า ดมือ

1.เตาผิง ไฟ

 

ช่วยในเ รื่ อ งโชคลาภ ตำแหน่งที่ดีในการตั้งเตาไฟ เตาแก๊ส คือตั้งติดกับผนังหรือกำแพงทึบ วางไว้ให้ชิดกับผนัง

กำแพงจะดีที่สุด เมื่อวางถูกตำแหน่งจะทำให้เราได้รับพลังในด้านโชคลาภ ในด้านการเงินที่สูงขึ้น แต่ถ้าหา

กวางเตาไฟ เตาแก๊สไว้กลางห้องครัว จะทำให้บ้านมีปัญหา ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยเอาไว้กลางห้องครัวหรือกลางบ้าน

2.ไข่ไก่

เสมือนไข่ทองคำ คนโบราณเปรียบไข่เหมือนกับทองคำอันล้ำค่า ดังนั้นควรวางไข่จำนวน 8 ฟอง ไว้ในตะกร้าที่สวย

งามเอาไปวางไว้ในห้องครัว เหมือนการมีทองคำไว้ในบ้าน ส่วนเลข 8 ก็คือเลขทางด้านการเงินโดยเฉพาะ

จะทำให้มีเงินไหลมาเทมา วิธีนี้เป็นการทำเพื่อเสริมด้านการเงินได้เปนอย่างดี

3.จานชาม

ช่วยเสริมทรัพย์ จานชามเป็นของใช้จำเป็นที่ต้องมีติดไว้ในบ้านอยู่แล้ว และตามคำบอกเล่าของคนโบราณ

เชื่อว่า จานชามนั้นเป็นตัวแทนของรากฐานที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ มีพลังช่วยในเ รื่ อ งของด้านการเงินให้เป็น

ไปในทิศทางที่ดี มีความมั่งคั่งร่ำຣวຢ รวมถึงเสริมในหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย ดังจะเห็น

ได้ว่าตามภัตตาคารหรือร้านอาหรใหญ่ จะใช้จานชามที่มีทรงกรม และเป็นสีขาวสะอาดก็จะยิ่งดี

4.ข้าวสาร

ช่วยในเ รื่ อ งความอุดมสมบูรณ์ คนโบราณมักจะสอนลูกสอนหลาน ให้มีข้าวสารเต็มถังอยู่ตลอดเวลา อย่าให้ได้ข า ด

เพราะเชื่อกันว่าการมีข้าวสารไว้เต็มถังตลอด ก็จะทำให้คนที่อยู่บ้านหลังนี้ไม่อดอย า ก มีกินมีใช้ตลอด

เหมือนกับข้าวสารที่มีอยู่เต็มถังนั่นแหละ รวมถึงในเ รื่ อ งการงาน การเงิน ทำอะไรก็จะราบรื่นไม่ติดขัด

เป็นอย่างไรบ้างคะ ลองสำรวจของในบ้านหรือยังว่าวางถูกที่ถูกตำแหน่งหรือยัง หากยังลองใช้วิธีนี้ดูนะคะ

เผื่อว่าจะช่วยเรียกเงินเรียกทองได้ตามที่คนโบราณเขาว่าไว้ก็ได้นะ เป็นคว ามเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

ที่มา jaookas

About the author