ก ร ม อุ ตุฯ เ ตื อ น ฉบับ5 อากาศเ ป ลี่ ย น ห นั ก ฝนกระหน่ำ ลูกเ ห็ บ ต ก อุณหภูมิลด ฮ ว บ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2563บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้น และจะมี ลู ก เ ห็ บ ตกบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป มีคลื่นสูง 2ถึง3 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ส่วนในช่วงวันที่ 10ถึง13 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 3ถึง5 องศาเซลเซียส มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 10ถึง18 องศาเซลเซียส สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 1ถึง13 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบริเวณยอดดอยในภาคเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1ถึง3องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 18ถึง22 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้เนื่องจากคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้ว ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง

ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังจากฝนฟ้าคะนองและดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน สำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง ประกาศดังกล่าว

About the author