ช อ บกลอนนี้ม ากเลยเอาม าเผื่อแ ผ่ใ ห้อ่ า นกั น “พ่ อกับแ ม่” นั่นแ ห ละคือพ ร ะแ ท้

การทำบุญที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา คงจะหนีไม่พ้นการทำบุญกับพ่อแม่

ว่ากันว่าทำบุญกับพระเป็นพันๆครั้งก็ยังไม่เท่าทำบุญ

แม่แค่ครั้งเดียว เพราะเชื่อกันว่าพ่อแม่เป็นพระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต

เป็นเหมือนพระในบ้าน หากวันนี้เราไม่สามารถเคารพพระในบ้าน

ได้ ทำบุญไปเราก็ไม่ได้อะไรอยู่ดี วันนี้เราจึงนำบทความมาเตือนใจ เตือนสติทุกๆคน ไปลองอ่านกันเลย

ถ้าหากบุญสามารถกำหนดเป็นตัวเลขได้ ผลก็คงจะออกมาประมาณนี้..

ทำบุญให้กับพระได้บุญ 50

ทำบุญให้กับผู้ด้อยโอกาสได้บุญ 60

ทำบุญให้ผู้ยากไร้ได้บุญ 70

ทำบุญให้ผู้อดอยากได้บุญ 80

ทำบุญให้พ่อแม่ได้บุญ 100

“จัดอาหาร ล้วนชั้นเลิศ ถวายพระ

ต้องสละ ทั้งเวลาและ ทรัพย์สิน

หวังผลบุญ หนุนนำ ค้ำชีวิน

พระได้กิน ของดีกัน ทุกวันไป

พระแท้แท้ พ่อแม่เรา ที่อยู่บ้าน

ข้าวสักจาน เคยตักให้ ท่านไหม

ท่านกินอยู่ หลับนอน กันอย่างไร

แค่โทรไป วันละครั้ง ยังไม่มี

รีบเถอะครับ ทำบุญกับ พ่อแม่

ดีแน่แท้ ก่อนท่านตาย กลายเป็นผี

ผลบุญการ กตัญญู กตเวที

นั้นมากมี เหลือล้นพ้น ประมาณ

ต่อให้ตัก บาตรพระ เป็นล้านครั้ง

สร้างโบสถ์หลัง ใหญ่โต มหาศาล

ผลบุญไม่ เทียบเท่า ข้าวหนึ่งจาน

ที่เราท่าน ป้อนพ่อแม่ แค่ครั้งเดียว”

ควรทำบุญกับพ่อแม่อย่างไร?

จากคุณดังตฤณ ครูทางธรรมของคนไทยหลายๆ คน ที่ช่วยชี้แนะ

คำสอนให้กับคนไทยจำนวนมาก เกี่ยวกับธรรมะที่ถูกต้องตาม

แนวทางของพระพุทธเจ้า

ที่มา : jitpensook

About the author