ช า ว บ้ า น สุ ด ง ง ไ ม่ คิ ด ว่ า จ ะ ก ล้า ทำ ถ น น เ ว้ า สุ ด อั น ต ร าย

ทำเอาหลายคนเข้าวิจารณ์และแสดงความเห็นกันอย่างไม่หยุดเพราะชาวบ้านเองสุดงง ไม่คิดว่าจะกล้าทำ ถนนเว้าสุด อั น ต ร า ย ในโลกโซเชียลได้แชร์เรื่องจากเพจเฟสบุ๊ค สุพรรณบ้านเรา ได้มีการลงภาพถนนที่เพิ่งทำเสร็จได้ไม่นาน แจ้งข่าวสารหลังพบว่าถนนเส้นดังกล่าว มีช่วงไหล่ทาง ที่แคบเข้ามาในเลนถนน จึงฝากแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจร ให้ใช้ความระมัดระวัง

ทั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็เป็นกังวลเพราะหากว่าเป็นคนต่างถิ่น ก็อาจจะไม่รู้ หวั่นว่าจะเกิดอั น ต ร า ยโดยเฉพาะในเวลากลางคืน และอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขด้วย เพราะขืนปล่อยไว้แบบนี้ ผู้คนที่สัญจรทางไปมา ยิ่งเฉพาะผู้คนที่ไม่ชำนาญเส้นทางหรือเดินทางกลางคืน จะเป็นยังไง ถนนน่ากลัวมากแบบนี้ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปล่อยผ่านไปได้ยังไง ผู้ที่สร้างถนน ย่อมรู้ดีว่า สภาพแบบนี้ สามารถเกิด อั น ต รา  ย มากด้วย

ถนนเส้นดังกล่าวคือ เส้นคลองมะขามเ ฒ่ า เขตอ.สามชุกฝังตะวันออก ช่วงสะพานหนองหัวรัง วัดสระด่าน ใครมีความจำเป็นต้องผ่านก็ให้ใช้ความระมัดระวัง ไหล่ถนนแคบที่โค้งเว้าคือหลบคลอง ไหล่ถนนอีกด้านหนึ่งเป็นคลองมะขามเฒ่าภาพจาก สุพรรณบ้านเรา โพสต์ ขอบคุณ สุพรรณบ้านเรา

ไม่อยากให้สังคมปล่อยผ่าน ทันทีที่มีภาพของถนนดังกล่าว ออกมา มีชาวโซเซียล เข้าไปรุมวิจารณ์และคอมเม้นเยอะมาก พร้อมตำหนิ การทำงานของหน่วยงานทีเกี่ยวข้องวว่า ทำกันง่ายๆแบบนี้เองเรอ บางคนถึงขนดาบอกว่าจะให้เกิดเรือ่งไม่ดีก่อน ใช้มั้ยถึงเข้ามาแก้ไข เ งิ น ภ า ษี ป ระชาชน ทำแบบนีเรอ

 

About the author