10 เห ตุผ ลที่คนคิ ดบ ว ก เป็นค นอา ร ม ณ์ดี ยิ้ มแ ย้ มแจ่มใ ส มีค ว ามคิ ดดีก ว่ าค นทั่ วไ ป

การมองโลกในแง่ดี มองโลกในแง่บวกนั้นแน่อนว่าเป็นผลดีกับตัวเรา

ทำให้ชีวิตเราไม่ต้องทุกข์ ไม่ต้องอยู่กับคามตึงเครียดต่างๆ

นานา ไม่ต้องเก็บเอาสิ่งไม่ดีมาใส่สมองของเรา ทำให้โลกของเราสดใส

น่าอยู่ขึ้นอย่างทันที วันนี้เราจึงนำข้อดีของคนที่คิดบวก 10

ข้อที่ทำให้คนที่คิดบวกกลายเป็นคนอารมณ์ดี ชีวิตดีกว่าคนทั่วๆไป

1. ทำให้คุณรู้สึกดี

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองโลกในแง่ดี คุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณดีขึ้น

คุณไม่สามารถที่จะรู้สึกดีและรู้สึกแย่ในเวลาเดียวกันได้ และการที่

คุณมองโลกในแง่ดี คุณจะรู้สึกสงบ มีความสุข และอิ่มเอมอย่ างบอกไม่ถูก

2. มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

เวลาที่คุณเลือกที่จะคิดในสิ่งดีๆ คุณจะนึกถึงข้อดีของคนรอบข้างคุณ

ขณะเดียวกันคุณก็จะมองข้ามข้อเสีย ของพวกเขาโดยอัตโนมัติ

และมันส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและคุณ มิตรภาพและ

ความสัมพันธ์ของพวกคุณจะแน่นแฟ้นขึ้น และทัศนคติ

แบบนี้จะสร้างบรรย ากาศเป็นมิตร ครื้นเครง และหลายๆคนก็อย าก

ที่จะอยู่ใกล้คุณ เพราะพวกเขารู้สึกสบายใจ และมีความสุขที่ได้คบคุณ

3. จัดการปัญหาได้ดีขึ้น

ในช่วงเวลาที่ชีวิตคุณเจอปัญหา มรสุมต่างๆ การคิดบวกจะทำให้

คุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรค และปัญหาเหล่านั้นไปได้ง่ายกว่า การคิด

บวกของคุณคือการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส และทำให้คุณมีมุมมองใหม่

และเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้การคิดบวกยัง

ทำให้คุณผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่ างรวดเร็ว

4. มีพลังชีวิตมากขึ้น

เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความกังวล หรือ เครียดน้อยลง

คุณจะมีเรี่ยวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆที่คุณรักได้ บางครั้งเวลาที่

จิตใจเราห่อเหี่ยว เราก็อย ากอยู่เฉยๆ

ไม่อย ากทำอะไร โดยเฉพาะความเครียด เป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่ทำให้

พลังงานชีวิตเราหายไป ความเครียดทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้า ไม่มี

แรง กระปรี้กระเปร่า หรืออย ากทำอะไร เพียงแค่คุณเปลี่ยน

วิธีการมองโลก ก็สามารถเพิ่มพลังชีวิตของคุณให้มากขึ้นแล้ว

5. สร้างความประทับใจแรกพบ

ถ้าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดี คุณจะสร้างความประทับใจแรกพบให้กับคนอื่นๆ

โดยไม่รู้ตัว โดยทั่วไปแล้ว การมองโลกในแง่ดีจะ

ทำให้คุณเป็นคนเฟรนลี่ มีเพื่อนเยอะ และส่งผลถึงการพัฒนา

ความสัมพันธ์ในอนาคต ไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน

6. มีสุขภาพที่ดีกว่า

การคิดบวกคือ เคล็ดลับการรักษาสุขภาพที่ดีอย่ างหนึ่ง

มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่า การมองโลกในแง่ดีทำให้เราไม่เครียด ลดแรง

กดดันต่างๆ ซึ่งมีผลต่อระบบการไหวเวียนของเ ลื อ ด ทำให้ความดัน

เ ลื อ ดต่ำลง หัวใจเต้นช้าลง และทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น

เพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิด คุณก็เปลี่ยนสุขภาพได้

7. สร้างแรงบันดาลใจ

การคิดบวกเป็นแรงผลักดันชั้นดีในการกระตุ้นความคิดคุณให้ไปถึงเป้าหมาย

ที่คุณตั้งไว้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น ถ้าคุณมัวแต่จมปลักกับ

ความคิดลบๆ ความกังวลในผลที่ตามมา มันจะเป็นตัวฉุด ให้คุณหยุดอยู่กับที่

และทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ช้าขึ้น หรือ อาจไม่ถึงเลยด้วยซ้ำ

8. ส่งเสริมความกล้า

การคิดบวกทำให้คุณขจัดความกลัว ความกังวลต่างๆโดยอัตโนมัติ

เพราะการที่คุณมองโลกในแง่ดีนั้น เมื่อเวลาที่คุณเจอปัญหา คุณ

จะคิดว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตสามารถแก้ไขได้

คุณมั่นใจที่จะจัดการมันได้และสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่ างรวดเร็ว

เพียงแค่คุณมองต่างมุม ก็ปลดล็อกปัญหาได้อย่ างทันท่วงที

9. มีความภูมิใจในตัวเอง

การคิดบวกถือว่าเป็นการเคารพตัวเองอย่ างหนึ่ง คุณเชื่อว่ามีสิ่งดีๆกำลัง

เกิดขึ้นในชีวิตคุณ คุณให้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ คนที่มอง

โลกในแง่ดีจะมีทัศนคติ ว่า “ฉันสามารถทำได้ ทุกสิ่งทุกอย่ างเป็นไปได้ ”

และนี่คือสิ่งที่เพิ่มความมั่นใจและเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จ

10. ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

การคิดถึงแต่ในสิ่งดีๆ จะส่งผลทำให้คุณมีอารมณ์ดี และอารมณ์ดีๆจะสร้าง

บรรย ากาศแห่งความสุข รวมถึงวิถีชีวิตที่มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น

คุณคงไม่อย ากรู้สึกโกรธเกรี้ยวอยู่ตลอดเวลา

และมีอารมณ์ฉุนเฉียวตลอดทั้งวัน คนที่คิดดี พูดดี ทำดี จะนำพาให้คุณ

ไปเจอคนดีๆ เป็นกฎของแรงดึงดูดที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิ

ตปฎิเสธไม่ได้ว่าการคิดลบ หรือ มองโลกในแง่ร้ า ยทำได้ง่าย

กว่าการมองโลกในแง่ดี แต่คุณสามารถเลือกได้วันนี้ว่าคุณจะมองโลก

ในแบบไหน เพื่อที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น

ที่มา : verrysmilejung

About the author