ก า รเป็นค น รั ก ไม่ได้ห ม ายถึ งเป็ นเจ้ าข อ งชี วิ ต

บทความในวันนี้จะเป็นบทความเตือนสติหนุ่มสาวที่มีความรักในช่วงนี้

การมีคนรักไม่ใช่เรื่องผิด แต่มันจะผิดมากๆหากเราเข้าไปลุกล้ำ

พื้นที่ส่วนตัวเขามากเกินไป ความรักที่ดีควรจะมีระยะห่างให้กันบ้าง

อย่าเข้าไปบังคับชีวิตของกันและกันมากเกินไป เพราะความรักนั้น

จะส่งผลให้เรากลายเป็นคนที่ทุกข์มากกว่าตนที่สุข

เป็นคนรัก ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าของชีวิตใครๆนะ อย่ าลืมว่าเราต่างก็

มีหัวใจของตัวเองรักในวัยหนุ่มสาวอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล

คุณก็ยังไม่เข้าใจคำนี้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่มี “ภาระ”

เมื่อคุณโตขึ้น พ่อแม่แก่ตัวลง แล้วเราต้องดูแลท่านภาระหน้าที่

และความรับผิดชอบมากมาย มันมีความสำคัญมากกว่ารักแบบในวัย

หนุ่มสาวที่เราเคยเจอกันและเมื่อคุณมีภาระ คุณจะรู้สึกว่า

ความรักไม่ใช่เรื่องเล่นๆรักๆเลิกๆ กลายเป็นเรื่องน่ากลัว สำหรับคนวัย 30+

ที่ควรจะจริงจังกับความรัก

การมีแฟนที่มีเป้าหมายเดียวกัน เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากทัศนคติไม่ตรงกัน

ชีวิตคู่ก็อยู่ย าก อยู่แบบโสดยังดีกว่าต้องทนเสียเวลาชีวิต

ในวัยที่คิดมีครอบครัวโตแล้ว.. ความรักไม่ใช่เรื่องง่าย

โตแล้ว.. คุณจะเข้าใจว่าอะไรสำคัญไปกว่า “แค่รักกัน” เราทุกคนไม่มีใครเกิดมาเป็นเจ้าของชีวิตกัน

การแต่งงาน ไม่ใช่การเป็นเจ้าของชีวิต แต่เป็นการเเ ช ร์ชีวิตที่เหลือ

อยู่กับคนที่เรารักโชคดี ก็อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า แต่หากไปด้วยกัน

ไม่ได้ ความคิดไม่ตรงกัน หรือ มีอีกฝ่ายนอกใจเราก็ต้องคืนชีวิต

คืนอิสระให้เขาไป และ คืนชีวิต คืนอิสระให้กับตัวเอง

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือ อยู่ในสถานะไหน รักจะมีอยู่ หรือ

ไม่ก็ตามการทำตัวให้มีค่า และ รักตัวเอง คือ คำตอบที่ดีที่สุดเพราะหากวัน

นึงที่เขาไม่รัก สุดท้ายคนที่เหลืออยู่ และ รักเรามากที่สุด ก็คือ..

ตัวเราเอง คู่รักไม่ใช่เจ้าของชีวิตกันและกัน อย่ าฝากชีวิตเราทั้งหมด

ให้คนอื่นดูแล แต่งงานแล้วยังเลิกรากันได้รักวันนี้ พรุ่งนี้อาจหมดรัก

ก็เป็นได้ ชีวิตควรมีแผนสองไว้ตลอด โดยเฉพาะเรื่อง “เงิน”

ที่มา : verrysmilejung

About the author