ลู กกตั ญญูจ ะไม่พู ด 5 คำนี้กั บบุพ ก า รี

พ่อแม่ถือเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุดในชีวิตของเรา ท่าสามารถดูแลเราได้ทุกอย่าง

ทำให้ลูกได้ทุกอย่างถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ตาม ดัง

นั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะกระทำต่อพ่อแม่คือ เมื่อเติบโตขึ้นเราก็ควรจะ

ดูแลท่านบ้าง ทำให้ท่านไม่ต้องทุกข์ใจ ทำให้ท่าภูมิใจในตัส

เราแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว วันนี้เราจะมาบอกในเรื่องของคำต้องห้าม

5 คำที่ไม่ควรพูดกับพ่อแม่เด็ดขาด เพราะนอกจากจะทำให้ท่าน

เสียใจ น้อยใจแล้ว เรายังจะกลายเป็นคนที่ต้องมานั่งทุกข์กับคำพูดของเราด้วย

1. ไม่โทษพ่อแม่ว่าไร้ความสามารถ

ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์

พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต ทุ่มเทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

อย่ าต่อว่าพ่อแม่ว่า “สู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้” คำพูดนี้ เมื่อพูดออกไป

ต่อให้ม้าฝีเท้าไวก็วิ่งตามไปเก็บกลับคืนมาไม่ทัน แล้วมันจะ

กลายเป็นตราบาปในชีวิตคุณไปทั้งชีวิต

2. ไม่โทษพ่อแม่ว่าจู้จี้จุกจิก

พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา อย่ าตะคอกท่าน

เมื่อท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกันน็อก

ให้กลับบ้านเร็วๆ ให้เก็บห้อง ให้ฯลฯ เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่

จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรา พ่อแม่ไม่มีทางจู้จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลานของ

ท่านแน่นอน หรือคุณว่าไม่จริง

3. ไม่โทษพ่อแม่ที่ท่านบ่นว่า

ที่พ่อแม่บ่นว่า ก็เพราะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่เป็นเพราะเพื่อเรา

ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตนเอง ไม่มี

พ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้ากว่าตนเอง

ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นอภิชาตบุตร ที่เก่งกล้าสามารถกว่าตนเอง

4. ไม่โทษพ่อแม่ว่าชักช้า

ย ามพ่อแม่แก่เฒ่า อย่ าด่าทอว่าท่านทำอะไรชักช้า หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่

เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรัก

ความอดทนมากเพียงใดในการสอนให้เราเดิน สอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ

สอนให้เรา…ฯลฯ ย ามที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลัง

แรงกายเพื่อพวกเรา มาบัดนี้ร่างกายจึงทรุดโทรม หากวันหนึ่งพ่อแม่แก่ชราลง

กำลังวังชาเริ่มเสื่อมถอย จงจำไว้ “เห็นพ่อแม่ในวันนี้

ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้า” เรื่องกตัญญู ต้องรีบลงมือทำ

5. ไม่โทษพ่อแม่ย ามท่านป่วยไข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่งเพียงไร จะดึกดื่นเพียงไหน จะฝนตกแดดออกปานใด

พอเราเจ็บไข้ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหา

หมอในทันที ท่านจะหาวิธีเยียวย ารักษาเราในทันที ย ามที่ท่านป่วยไข้

เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยเท่าไหร่? หรือว่า

เพราะพ่อแม่เจ็บป่วยนานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตัญญูดูแลหรือ

หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นลูกอกตัญญูเพิ่มขึ้น

อีกคนหนึ่งพ่อแม่ให้กายสังขารมา มิใช่ให้เรามาคอยกล่าวโทษ

ท่านในขณะที่เราโตขึ้น พ่อแม่ก็เริ่มแก่ชราลง จวบจนลาโลก

ลาลูกหลานไปอย่ างไม่มีวันหวนกลับ ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเรา โทษกล่าวพ่อแม่

มิสู้เข้าใจพ่อแม่ หากแม้แต่พ่อแม่คุณยังให้อภัยไม่ได้

แล้วจะไปให้อภัยใครในโลกใบนี้ได้?ร้อยพันความดีงามความกตัญญู

มาเป็นอันดับที่หนึ่ง เริ่มจากเวลานี้ วันนี้ อย่ าได้โทษกล่าวพ่อแม่อีกต่อไป

ที่มา : verrysmilejung

About the author