ส ถิ ติ ชี้ 10 อ ชีพว า งแผนให้ดี มีแ น วโน้ ม ต กง าน ปี 2563

เชื่อว่าตอนนี้บ้านเมืองของเรานั้นมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันเข้ามา

สร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตความเป็นอยู่ ของเรามากขึ้น พูดง่ายๆ

คือ ทุกวันนี้เราแทบไม่ต้องออกไปไหน ก็สามารถซื้อของได้แค่มีมือถือเครื่อง

เดียว ธนาคารหลายสาขาต่างปิดตัวลงเพราะมี แอพมือถือเข้ามาสร้าง

บทบาทมากขึ้นเราสามารถพูดคุยและประชุมงานกันได้แม้ไม่ต้องเดินทางไป

หาแต่ในอีกด้านหนึ่งของความสะดวกสบายแบบนี้ เทคโนโลยีเหล่านี้กำลัง

เข้ามาแทนที่ และแย่ง อ า ชี พ จากมนุษย์ไปในที่สุด ในปี 2563 นี้จึงเป็นที่

น่าจับตามอง ว่า อ า ชี พ อะไรเสี่ยงตก ง า น มากที่สุด

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรง ง า น แห่งชาติ

ก ร ะท ร ว ง แรง ง า น เปิดเผยว่า ปี 2563 เป็นปีที่น่าจับตามอง เนื่องจากทุก

ธุรกิจ ทุก อ า ชี พ ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการถูกดิจิทัลดิสรัปชั่น

(digital disruption) จากการประมวลภาพคร่าวๆ มีประมาณ 10 อ า ชี พ ที่

ได้รับผกระทบกลุ่มธุรกิจสื่อที่เป็นเอกสาร จากที่มีคนจำนวนมากไม่ใช้เอกสาร

เพราะจะเปลี่ยนไปใช้ เครื่องมือที่เก็บข้อมูลไว้ในระบบดิจิตอลกันมากขึ้น

กลุ่มสื่อสารมวลชนทุกแขนง วิทยุ นิตยสาร โทรทัศน์ เนื่องจากประชาชนมี

ช่องทางใหม่ในการติดตามข่าวสาร โดยเฉพาะสื่อที่ไม่ปรับตัว เพราะคนไม่ดู

ทีวีกันแล้ว เดี๋ยวนี้คนเล่น facebook, twitter กันหมด

กลุ่มโปรดักต์ที่ตกยุค เช่น CD, CVD หรืออุตสาหกรรมที่ไม่ได้ล้อไปตาม

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตั้งแต่มี netflix เข้ามามีบทบาท คนก็ยิ่งไม่ดู CD, DVD

หรือแม้แต่โรงหนังก็ยังเงียบเหงาไปบ้าง

อ า ชี พ ที่เกี่ยวกับสถาบันการ เ งิ น ที่จะมีพนัก ง า น จำนวนมากตก ง า น

เพราะธุรกรรมทางการ เ งิ น สามารถทำจากโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตัวเอง

อ า ชี พ ประกันภัย

อ า ชี พ ขายตรง ที่สามารถปรับตัวหันหน้าไปสู่การขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์ได้ และมีคลิปแนะนำสินค้าได้เองย า นยนต์เครื่องยนต์สันดาป จาก

ที่เคยใช้ชิ้นส่วนจำนวนมากจะหายไป ทำให้แรง ง า น ในอุตสาหกรรมย า น

ยนต์และชิ้นส่วนจะตก ง า น มากขึ้น เพราะผู้ประกอบการหันหน้าเข้าสู่การ

ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งในรถยนต์ 1 คันเคยใช้ชิ้นส่วนนับหมื่นๆ ชิ้นต่อ

คัน ก็จะเหลือใช้ชิ้นส่วนประกอบเพียงไม่กี่รายการ

ง า น เคาน์เตอร์เซอร์วิส จะหายไป เพราะจะผ่านกลไกดิจิตอลแทน

อ า ชี พ นักการศึกษาในสาขาที่นักศึกษาเรียนน้อยลง ทำให้อาจารย์ที่เคย

สอนในบางสาขาตก ง า น เพราะเด็กไม่เรียนในบางสาขาแล้ว

อ า ชี พ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก จะหายไปจำนวนหนึ่ง

เพราะเด็กเกิดใหม่มีน้อยลง มีคนโสดมากขึ้น เป็นต้น

ที่มา เส้นทางเศรษฐีออนไลน์

ใส่ความเห็น