จำ ว้ น ะลู ก ใครจะพู ดไม่ ดีกับเรายั งไ ง อ ย่ าไปสนใจ ก ร ร มมันอยู่ที่ผู้พูด ไ ม่ใ ช่อ ยู่ที่เ ร า

จำไว้นะ กรรมมันอยู่ที่ผู้พูด ใครจะพูดอะไรก็ช่างเขา กรรมมันอยู่ที่ผู้พูด ไม่ใช่

อยู่ที่เรา ไม่ต้องไปรับมาใส่ใจ..”หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

อย่าให้คำ ของใคร ทำร้ายได้

คำพูดใคร ไม่จำ คำใครเขา

มาทำร้าย หมายมุ่ง ยุ่งใจเอา

ใจเราเข้า ใจตัว กลัวใครกัน

จะดีได้ ด้วยเรา เฝ้าแต่สร้าง

จะชั่วบ้าง ต่างทำ นำมานั่น

อยู่ที่ต้ว กลัวกรรม ทำดีกัน

เราเท่านั้น มั่นในดี ที่ควรทำ…

ใครว่าเราก็อย่าเอามาถือสา ใครจะว่าช่างเขาเราไม่ไปสน จะดีชั่วอยู่ที่

ตัวอย่ากังวล ไม่ใช่คนใครเขาว่าเรามาอย่าไปทุกข์กังวลคำคนนัก ควรรู้จัก

จดจำทำสุขได้ ใครจะว่าช่างเขาไม่เศร้าใจ จะทุกข์ไปทำไม่ใครว่าเรา

5 วิธีรับมือคนที่ไม่ชอบและเราก็ยังมีความสุขได้

1. ทำความเข้าใจ

ผู้ที่ทำตัวน่ารังเก ียจส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาและปฏิเสธที่จะแก้ไขหรือแม้

แต่ที่จะรับรู้ด้วยซ้ำ สาเหตุที่พวกเขาเก ลียดคุณ

1) อาจเป็นเพราะพวกเขารังเก ียจตัวเอง เค้าถึงรังเก ียจคนอื่นไปด้วย

2) สิ่งที่พวกเขาเก ลียดจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่พวกเขาแอบชื่นชอบในตัวคุณ

(หรืออิ จฉ าคุณนั่นเอง)ดังนั้นพอพวกเขามีปัญหากับคุณโปรดเข้าใจว่ามันไม่

เกี่ยวอะไรกับคุณเลย แต่มันเป็นปัญหาของพวกเขาเอง พยายามอยู่ห่างๆจาก

คนเหล่านี้และลองคิดในมุมมองของพวกเขา แทนที่จะรู้สึกเกลียด คุณอาจจะ

สงสารพวกเขาแทนก็ได้

2. แสดงน้ำใจ

บางทีอาจพูดง่ายแต่ทำยาก อย่างไรก็ตามคุณควรมีน้ำใจแม้แต่กับคนที่ไร้

น้ำใจกับคุณ การแสดงน้ำใจไม่จำเป็นต้องสนใจว่าคุณจะได้รับผลตอบแทน

มากน้อยแค่ไหน คุณไม่ควรไปตัดสินผู้อื่นจากคำพูดของพวกเค้า แต่สิ่งที่

พวกเขาปฏิบัติต่อคุณต่างหากคือสิ่งที่สะท้อนมุมมองและพฤติกรรมของพวก

เขาเอง คนไร้น้ำใจส่วนใหญ่มักจะทำตัวไร้มารยาทกับตัวเอง ที่สำคัญยังลาม

ไปถึงคนรอบข้างด้วย

3. อวยพรให้เค้าจากใจจริง

ทุกคนไม่ว่าสูงส่งแค่ไหนก็หนีคำวิจารณ์หรือคำติฉินนินทาไม่พ้นหรอก ดังนั้น

คุณอย่าคิดมากไปเลย จงเมินเฉยใส่พวกเขาและถ้าอวยพรให้พวกเขาได้ก็จง

ทำซะ คำสาปแช่งหรือคำพูดร้ายๆก็จะย้อนกลับไปหาผู้พูดเองแหละ หรือถ้า

อวยพรให้ไปแล้วพวกเขาไม่รับ เดี๋ยวคำอวยพรนั้นก็จะวกกลับมาหาคุณ มีแต่

ข้อดีเห็นไหมล่ะ

4. เมินเฉยใส่ซะ

คนเค้าไม่ชอบดอ่ะนะ พูดอะไรหรือทำอะไรให้พวกเขาก็ยังไม่ชอบเราอยู่ดี

ฉะนั้นอย่าไปใส่ใจเลย ทางที่ดีคือเราอย่าไปสนใจคำพูดหรือเก็บมันมาคิดให้

รกสมอง ใช้ชีวิตของเราเองให้มีความสุขจะดีกว่า เพราะท้ายที่สุดแล้วพวก

เขาก็จะเห็นเองแหละว่าคุณน่ะไม่มีใครทำอะไรได้

5. อย่าไปจงเกลี ยดจงชัง

ใครไม่ชอบเราก็อย่าไปตอบโต้ เพราะไม่งั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนน่ารัง

เกี ยจเสียเอง ให้อภัยพวกเขา อวยพรให้เค้าจากใจจริงและอย่าลืมมีน้ำใจ

และมอบความรักให้แก่พวกเขาด้วยล่ะ

ที่มา share-si

ใส่ความเห็น