ล้างทำคว า มสะอ าดท อ ง ให้กลับมาเ ง าวั บ เ ห มือนซื้ อมาให ม่

ทองคำเป็นโลหะอันล้ำค่า ที่มนุษย์เรานำมาสร้างเป็นเครื่องประดับ เครื่องใช้

ตัววัดค่ามาตรฐานเงินตราต่างๆและนำไปเป็นส่วนประกอบทางอิเล็คทรอนิกส์

ฯลฯ ที่เราเห็นบ่อยๆ ก็คือรูปแบบของเครื่องประดับนี่แหล่ะค่ะซึ่งเรามักจะเก็บ

เงินมาซื้อเพื่อนำมาสวมใส่ประดับบารมีและโชว์ฐานะทางการเงินของตัวเอง

แต่เมื่อเราใช้งานเครื่องประดับทองไปนานๆ กลับมีคราบ หรือรอยสกปรก

ต่างๆ ที่ทำให้ความแวววาวของทองคำลดน้อยลงเป็นธรรมดาของทุกสรรพ

สิ่งในโลก เมื่อมีอายุที่เพิ่มขึ้น ย่อมมีความเสื่อมถอยปรากฏขึ้นมา

ถึงเวลาที่เราจะต้องนำวิธีทําความสะอาดทองกันดีกว่าค่ะ

บอกเลยว่าดีมากจะมีวิธีไหนนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

1 เอาทองไปต้ม

สำหรับทองที่ใส่บ่อยจนมีคราบ เ ห งื่ อ คราบฝุ่นดินต่าง ๆ ฝังอยู่ ทอง ห ม อ

ง ลงได้ง่ายมาก วิธีแก้คือการเอาไปต้มให้เดือดๆ โดยค่อยใส่ทองตอนที่น้ำ

เดือดแล้วนะ ต้มไปสัก 3 นาที จะทำให้คราบต่าง ๆนั้นหลุดออกไปได้ แล้ว

จากนั้นค่อยเอาทองขึ้นมาล้างในน้ำสะอาดอีกที ต่อด้วยหาผ้ าขนห นูมาเช็ดให้แห้ง

2 ผ้าขน ห นู ชุบน้ำย าล้างจาน ทำความสะอาดเครื่องประดับสีขาว

อัญมณีต่าง ๆเพียงเอาผ้าขน ห นู นุ่ม ๆ มาชุบน้ำผสมน้ำย าล้างจาน แล้วนำ

ไปเช็ดทำความสะอาดเลย แต่ว่าวิธีนี้ใช้กับเครื่องประดับที่มีการติดกาวไม่ได้

พอเช็คเสร็จแล้วเอาไปตากโดยอย่ าลืมหัน ส่ ว น หั ว ขึ้น

เพื่อไม่ให้มีความชื้น เท่านี้ก็จะใหม่เงาวับสวยแล้ว

3 ใช้น้ำ ย า ล้างจานช่วย

โดยเอามาผสมกับน้ำอุ่นเล็กน้อยเพื่อเจอจางน้ำย าล้างจานก่อน แล้วก็เอาลง

ไปแช่สัก 15 นาทีจากนั้นใช้แปรงสีฟั นขน นุ่ ม ๆ มาขัดทองอย่ างเบามือ

จากนั้นค่อยล้างด้วยน้ำสะอาดอีกทีแล้วหาผ้ าขน ห นู นุ่ม ๆ เช็ดให้แห้ง

จะเห็นว่าทองใหม่อีกครั้ง

4 ย า สี ฟั นมาทำความสะอาด

สำหรับสูตรนี้ก็ใช้ง่ายมาก ๆ เอาแปรงสี ฟั น ใส่ ย า สี ฟั น แล้วนำไปป้ายบน

ทองเลยจากนั้นขัดเบา ๆและแปรงที่ใช้ควรจะขนนุ่ม ๆ ด้วยนะ เสร็จแล้วล้าง

ด้วยน้ำสะอาด เช็ดด้วยผ้ าขน ห นู นุ่ม ๆเช็ดให้แห้ง จะทำให้ทองกลับมาเงา

น่าสวมใส่อีกครั้งสำหรับวิธีเก็บ รั ก ษ า ทองคำและเครื่องประดับต่าง ๆ

ในการเก็บ รั ก ษ า ทองคำและเครื่องประดับมีค่าต่าง ๆ จะต้องมีการดูแล

เอาใจใส่เป็นพิเศษเนื่องจากหากดูแลไม่ดีจะทำให้หม่นหมอง เวลาเก็บจะ

ต้องแยกเก็บต่างหากพย าย ามอย่ าให้ปะปนกับอย่ างอื่นกล่องใครกล่องมัน

ถุงใครถุงมันแยกชิ้นเลย จะได้ไม่โดนกันแล้วเกิ ดร อ ย และควรทำความ

สะอาดให้ถูกวิธีน้ำย าบางชนิดอาจทำให้ทองเป็นร อ ยจะต้องร ะ วั งกันด้วย

หากต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง ว่ายน้ำ อื่น ๆควรจะถอดเก็บไว้ก่อนค่อยลง

เพราะจะทำให้ทองโดนคลอรีน โดนเหงื่อ โดนส า ร เ ค มีอื่น ๆ ได้ทุกอย่ า

งมันมีวิธีการเ ก็ บ รั ก ษ า การดูแลหากทำได้ถูกจะทำให้มันกลับมามีสภาพ

สวยอีกครั้งทองคำและเครื่องประดับต่าง ๆ ก็เช่นกัน หากไม่ดูแลเลยปล่อยให้

หมองค ล้ำ ดำ เขียว ก็คงไม่มีใครคิดว่ามันน่าสนใจและมันจะดับราศีของคน

ใส่อีกด้วย ฉะนั้นอย่ าลืมทำความสะอาดทองและเครื่องประดับที่สวมกัน

ที่มา 108archeepparuay

ใส่ความเห็น