ของ 6 อ ย่ าง ที่ไม่ควรเ อ าไว้ในรถ หากมีอยู่ค ว รรีบเ อาออกด่ ว น

อากาศร้อนๆของบ้านเราแบบนี้ ใครที่ชอบจอดรถตากแดดไว้บ่อยๆ ต้องคอย

ระวังไว้ให้ดีเลยกับสิ่งของที่เอาไว้บนรถ เพราะมักจะมีข่าวออกบ่อยๆเกี่ยวกับ

สิ่งของมีการ ร ะ เ บิ ด ภายในรถ เนื่องจากทนต่ออุณหภูมิสูงไม่ไหว วันนี้เรา

จึงได้รวบรวมของ 6 อย่าง ที่ไม่ควรเอาไว้ในรถในช่วงหน้าร้อนมาให้ดูกัน

ซึ่งทางรายกาย ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าว อสมท. ได้ไปสอบถามข้อมูลจาก

ศ.ดร. ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งของที่ไม่ควรเอาไว้บนรถ เพราะ

อาจจะเกิดเหตุร้า ยแบบไม่คาดคิดก็เป็นได้นั้น

มีความเป็นจริงและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้

1. ขวดน้ำพลาสติก

มักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ เวลาขึ้นรถ แล้วจะมีขวดน้ำพลาสติกติดรถไว้

แต่รู้ไหมว่า การวางขวดน้ำพลาสติกไว้บนรถนั้นเป็นสิ่งที่ไ ม่ควรทำ เพราะเมื่อ

เวลาเราจอดรถไว้กลางแดดนานๆ เมื่อมีแสงส่องเข้ามาในรถจนหักเหมาตรง

กับขวดน้ำพอดี กลายเป็นจุดรวมแสงทำให้เกิดไฟได้ซึ่งขวดพลาสติกเป็น

วัสดุที่ติดได้ง่าย ถึงแม้จะเป็นโอกาสน้อยที่จะเกิดแต่เพื่อความ

ปลอด ภั ยควรเก็บให้พ้นแสงแดดจะดีกว่า

2. น้ำแข็งแห้ง

ถึงแม้จะมีโอกาสน้อยที่เราจะได้นำน้ำแข็งแห้งติดขึ้นรถมาด้วย แต่หากเรา

ต้องไปซื้อของ หรือไอศกรีมที่มีน้ำแข็งแห้งติดมาบนรถ ก็อาจจะทำให้เกิด

เหตุไม่คาดคิดได้ เพราะน้ำแข็งแห้งนั้น เมื่อถูกนำมาไว้ในบริเวณปิ

ดอย่างบนรถแล้ว จะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ไปแทนที่อากาศ และ

ออกซิเจนลดลง หากผู้ขับขี่สูดดมเข้าไปก็อาจจะหมดสติแบบไม่รู้ตัวได้ หรือ

ถึงขั้น ขาดอากาศ หากเลี่ยงไ ม่ได้ที่จะนำขึ้นรถควรวางไว้ที่ท้ายกระโปรงรถ

หรือกระบะหลัง

3. กระป๋องสเปรย์

คุณอาจจะเคยเห็นข่าว ที่เอากระป๋องสเปรย์ไว้ในรถทำให้แตกได้ เพราะว่า

ภายในกระป๋องสเปรย์นั้นมีแก๊สอัดอยู่ภายใต้ความดันในกระป๋อง และเมื่อกระ

ป๋องสเปรย์เจอกับความร้อนสูง จึงทำให้เกิดการขยายตัวของแรงดันใน

กระป๋อง ดังนั้นไม่ควรนำกระป๋องสเปรย์ หรือกระป๋องแก๊สใดๆ มาเก็บไว้บนรถ

โดยเด็ดขาดเพราะเวลาที่เราจอดรถไว้กลางแจ้งเป็นเวลานาน จะทำให้

กระป๋องพวกนี้สร้างความเสียหายแก่รถของคุณได้

4. การบูร

หลายคนนิยมนำการบูรห้อยติดรถไว้ เพื่อไว้ดับกลิ่นบนรถ แต่รู้ไหมว่า

จริงๆ แล้วการบูรไม่ควรเอาไว้บนรถเพราะการบูรนั้นจะระเหยออกมาเป็นไอ

และจะไปตกค้างตามท่อแอร์ เมื่อคนสูดดมเข้าไปมากๆ ก็จะมีอาการมึนงง

และทำให้การขับขี่รถยนต์มีความปลอดภัยน้อยลง เพื่อความปลอดภัยจึงไม่

ควรนำการบูรมาไว้บนรถ

5. ไฟแช็ค

เราจะเห็นได้ว่า ไฟแช็กมีของเหลวที่เป็น เชื้อเพลิง ในการจุด และยังมีแก๊ส

เป็นส่วนประกอบ หากเรานำไปไว้บนรถที่จอดตากแดดไว้เป็นเวลานานๆ ก็

อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเหตุไม่คาดคิดได้เช่นกัน

6. อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่

สำหรับอุปกรณ์แบตเตอรี่ก็เช่นกัน เนื่องจากของพวกนี้จะเป็นโลหะที่สามารถ

นำความร้ อนได้ หากนำไปชาร์จไว้บนรถและจอดรถตากแดดไว้ในที่ความ

ร้อ นสูงเป็นเวลานาน ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นกัน

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ควรระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้

และควรเก็บลงทุกครั้งที่ลงจากรถดังนั้น เวลาที่จะจอดรถไว้กลางแจ้งเป็น

เวลานานๆ ก็ควรจะตรวจสอบสิ่งของภายในรถว่า

มีอะไรที่อาจทำให้เกิดเหตุไม่คาดคิดได้บ้าง

ที่มา: ชัวร์ก่อนแชร์ ศดร ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์

ใส่ความเห็น