พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์


🔷โดยมีนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
🔹พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธนกร อ่อนละมัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


🔶ได้เชิญวิทยากรฝ่ายปราบปราม สภอ .วารินชำราบ ให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้ง9แผนก
ได้เชิญ ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิสมาพันธ์คณะกรรมการประสานเเละส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร


♦️ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียนนักศึกษา เข้าใจและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด และเพื่อป้องกันเยาวชนนักเรียน นักศึกษายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และรู้เข้าใจในประเภทของสารเสพติด ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
🔹ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษา 9แผนก เข้าอบรมพร้อมด้วย ครูแผนกวิชา ควบคุมดูแล ผ่านระบบออนไลน์ Google meet และห้องส่งสัญญาณหลัก
📍ห้องประชุมวารินนคร ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *