สสส.มอบใบประกาศให้ ดร .พนธ์พันธ์เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์

29 ก ย 64 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานี /ศูนย์วัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กเเละเยาวชน สสส โครงการทูบีนัมเบอร์1 ที่ได้มอบใบประกาศให้ ดร .พนธ์พันธ์เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ /ผู้อำนวยการสถาบันสปีดี้การเดินเรือในฐานะ (กรรมการกิตติมศักดิ์ )ในโครงการรางวัลเชิดชูเกีตยรติเด็กเเละเยาวชนเมืองดอกบัว ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ SDN Ubontchathani Awardr2021 โดยผู้ว่าราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็น ประธานมอบ ณ ศาลางกลางจังหวัดอุบลราชณี ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชร่วมในงานนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *