ดร .พนธ์พันธ์ วางศิลากฤษ์ตำหนักหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาบารมีธรรม

ดร .พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาภานุพันธ์เป็น ประธานในพิธี วางศิลากฤษ์ตำหนักหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาบารมีธรรม โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสังฆรักษ์สิริภพ(แก้ว) ฐิติสีโล เจ้าอาวาสวัดหัวดอน และพระครูประสิทธิ์ สรการ รองเจ้าคณะอำเภอนาหว้า พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดนครพนม อาจารย์วันชัย พรามห์ประกอบพิธี อาจารย์ต่อ เข็มนาคราช ในวันที่23ตุลาคม2564 ณ วัดหัวดอน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมขออนุโมทนาบุญ ทุกท่านสาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *