พิธีพุทธาภิเษก “วัตถุมงคลรุ่นแรก และ เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์แก้ว ฐิตสึโลเเละพิธีวางศิลากฤษ์พระตำหนักอุทัยกัญญาบารมีธรรม

พิธีพุทธาภิเษก “วัตถุมงคลรุ่นแรก และ เหรียญรุ่นแรก พระอาจารย์แก้ว ฐิตสึโลเเละพิธีวางศิลากฤษ์พระตำหนักอุทัยกัญญาบารมีธรรม ดร .พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการ ในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาภาณุพันธ์ พร้อม 1. นายชาธิป รุจนเสรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (จุดเทียนชัยประธาน)
2.นายดำรงค์ สีริวิชย อิ่มวิเศษ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
3. ว่าที่ร้อยตรี ตร.จุลสัน ทันอินทร์อาจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัตนครพนม
4.ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม
5. นายวรวิทย์ พิมพ์พินิจ
นายอำเภอธาตุพนม
6. นายไขยวัฒน์คม สีละวงศ์
เจ้าภาพหลักกฐินสามัศคีปี 2564
7. นายประดิษฐ์ อัครทวีทอง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร
คุณธิชา คุณข้าวโพด คุณน้ำฟ้าเเละอ ต่อเข็ม นาคราชพรามห์ประกอบพิธีบารวงสรวง ณ วัดหัวดอน อ เมือง ธาตุนครพนม จังนครพนม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *