หลวงพ่อพระครูโสภณขันติธรรม ผู้ถือครองอัฐบริขาร 8 ละสังขาs ลูกศิษย์พบเงินทำบุญกว่า 20 ล้านไม่ได้ใช้

เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนก็น่าจะเคยชินและก็เคยกระทำ ปฏิบัติกันมาพอควร กับการบริจาคเงินปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งพวกเราก็เชื่อว่าเป็นการทำบุญทำกุศลอย่างหนึ่ง

ซึ่งเงินปัจจัยนั้นพระสงฆ์จะใช้ประโยชน์ในกิจใดก็ตามแต่เห็นสมควร

แต่ว่าก็มีเรื่องราวน่าเลื่อมใส กับพระครูท่านหนึ่ง ที่ท่านมิได้นำเงินปัจจัยที่ได้รับไปใช้ในกิจส่วนตัวใดๆก็ตามแต่ว่าเก็บเอาไว้เยอะแยะ

ภายหลังท่านละสังขารลูกศิษย์ได้ไปพบเงินที่ท่านเก็บไว้กว่า 10 ล้านบาท แล้วก็ยังมีในบัญชีอีกกว่า 10 ล้านบาท โดยเฟซบุ๊กเพจ วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี ได้เปิดเผยภาพพร้อมระบุว่า…

แฟนเพจส่งภาพมาให้ชม พระผู้ถือครองเพียงแค่อัฐบริขาร 8 หลวงพ่อพระครูโสภณขันติธรรม (พ่อท่านอุดม) วัดบ้านคูขาด อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลฯ เกิด 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2479

ละสังขาs 29 เดือนพฤศจิกายน 2562 อายุ 83 ปี 9 เดือน 19 วัน ยอดเงินที่ญาติโยมค้นพบในวัด 10,698,590 บาท (สิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

เฉพาะเงินที่อยูในกระสอบ ตามจุดซ่อนต่างๆในวัด ส่วนในบัญชีมีอีกต่างหาก 10 ล้านบาทเศษ สาธุ

เงินทำบุญรวมๆกว่า 20 ล้าน

พระครูโสภณขันติธรรม วัดบ้านคูขาด ​

ละสังขาs

พระครูผู้ถือครองอัฐบริขาร 8

เป็นภาพที่น่าปลื้มปีติจริงๆค่ะ ที่มีพระภิกษุที่ไม่ข้องเกี่ยวกับปัจจัย ซึ่งในอนาคตเงินนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อสาธารณะชนก็เป็นไปได้ค่ะ​

ขอขอบคุณมากข้อมูลที่ได้รับมาจาก วารินชำราบบ้านเฮา อุบลราชธานี