พิธีเจริญพุทธมนต์ถวาย หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันประสูติครบ ๘๘ ชันษา

พิธีเจริญพุทธมนต์ถวาย หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันประสูติครบ ๘๘ ชันษา พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแก่พระมหาเถรานุเถระ ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานในพิธี
พระเดชพระคุณพระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พร้อมด้วย พระราชกิตติมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร ตลอดจนพระมหาเถระจำนวน ๑๐ รูปร่วมเจริญพุทธมนต์ถวาย ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *