เลื่อน หรือ ไม่เลื่อน วันหยุดตามประเพณีก็ได้

จากที่ก่อนหน้านี้มีประกาศยกเลิกวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ออกมานั้น ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย และยินดีทำตามเพื่อความปลอดภัย แต่หากยังมีประชาชนบางส่วน ต้องการที่อยากจะหยุดตามประเพณี เนื่องจากอยากกลับไปหาพ่อแม่ครอบครัว เพราะถ้าหากไม่มีวันหยุดยาวๆก็ยากที่จะหาโอกาสกลับบ้านได้

เมื่อวันที่ 19 มี ค เพจ เครือสหพัฒน์ แหลมฉบัง ชลบุรี ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า ขึ้นอยู่กับทางคณะผู้บริหารของโรงงานนั้นๆ บริษัทไหนจะ เลื่อนวันหยุดตามประเพณี หรือไม่เลื่อนก็ได้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณี ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2563 การขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการนั้น สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้นๆ ว่าจะพิจารณา เลื่อนวันหยุดตามประเพณีออกไปหรือไม่อย่างไร สถานประกอบการใด ไม่เลื่อนวันหยุดประเพณี ก็จะไม่มีความผิดใดตามข้อกฎหมาย เพราะเป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น

หากสถานประกอบการใด ไม่เลื่อนวันหยุดประเพณี ก็จะไม่มีความผิดใดตามข้อกฎหมาย เพราะเป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น

อย่างไรก็ดี อยู่ที่ความเหมาะสม กับสถานการณ์แต่ละโรงงานหรือแต่ละบริษัท ว่าเห็นสมควรเลื่อนวันหยุด หรือจะไม่เลื่อน

ขอบคุณข้อมูล เครือสหพัฒน์ แหลมฉบัง ชลบุรี