ส า ว โ พ ส ต์ ห ลั บ ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม เ พ ลี ย จ า ก ก า ร เ ดิ น ท า ง

สาวโพสต์ หลับไปด้วยความเพลียจากการเดินทาง  หลังจากได้อ่านข่าวมาทั้งวันเจอแต่ข่าวสถานการณ์ CO VID ทำให้หลายๆคนเกิดอาการเครียด วิตกกังวัลไปตามๆกัน วันนี้เราจะพามาผ่อนคลายกับเรื่องของหญิงสาวรายหนึ่ง ที่เดินทางไปต่างจังหวัดกับบุตรสาวและได้เปิดโรงแรมเพื่อนอนพักผ่อน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งใช้ชื่อว่า เจอกับตัวเองสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้เลยค่ะ ไปดูงานต่างจังหวัดต้องพาบุตรสาวไปด้วย เลยเปิดโรงแรม เป็นโรงแรมติดทะแลค่ะ เมื่อคืนราวตี1 หลังจากหลับไปด้วยความเพลียจากการเดินทาง เปิดทีวีทิ้งไว้ ก้สะดุ้งตื่นได้ยินเสียงหัวเราะ เลยผงกศรีษระขึ้นดูบีมบีม ทำไมไปนั่งดูตรงน้านนนน

โพสต์ดังกล่าว

ปิดไฟดูมืดๆ

อิแม่แทบช็อค

ความคิดเห็นชาวโซเชี่ยล

ความคิดเห็นชาวโซเชี่ยล

ความคิดเห็นชาวโซเชี่ยล

เรียกได้ว่าเป็นใครก็ต้องตกใจ หัวเราะดึกๆแถมไม่เปิดไฟด้วย

ขอบคุณ Mai Sarakwan