น้องไพลิน นิรชา ไชยราช คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศ และรางวัลบุคลิกภาพยอดเยี่ยม

เด็กเชียงใหม่ คว้ารางวัลระดับประเทศ. “น้องไพลิน เด็กหญิงนิรชา ไชยราช” อายุ7 ขวบโรงเรียนดรุณพัฒนา ฝึกสอน Elegant Model สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพนายแบบและนางแบบ จังหวัดเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับประเทศ และรางวัลบุคลิกภาพยอดเยี่ยมโดยมีผู้เข้ารวมการประกวดทั้งหมดมากกว่า 80 คนพร้อมได้รับมงกุฏทองคำมูลค่ากว่า 20,000 บาทโดยสร้างขึ้นตามอัตลักษณ์ของเมืองขอนแก่นสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะงานนี้และถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับถ้วยรางวัลอนุรักษ์มรดกไทย จากท่านที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณใบประกาศเกียรติบัตรผู้สืบสานมรดกไทย ณ.งานวิจิตรตระการตา ราตรีผ้าไทย 2564 ในจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:00น

และ. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 องค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม นำโดยอาจารย์จตุรพร แซ่ก๋ง ผู้ช่วยประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ในฐานะ “องค์กรผู้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม” และนายวรวุฒิ อุตสาแท้ พนักงานปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ารับรางวัล ในฐานะ “บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชน” โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงสุธีเทพ จรูญโรจน์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *