คุณนิตยา พิศนอก นักธุรกิจสาวไฟแรง นำทัพรับรางวัลทูฒวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคมบุคคลแห่งชาติ)

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือ สวนท. นำโดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธาน สว.นท. จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในโครงการปณิธานความดี เพื่อ “แผ่นดินพ่อ” และ ในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน มอบรางวัลทูฒวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคมบุคคลแห่งชาติ) และ รางวัลอัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้กับผู้มีความรู้ความสามารเชี่ยวชาญการพิเศษหรือการปฏิบัติตนและงานหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักในวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างและหรือพัฒนาบริหารจัดการ ทั้งการพัฒนาตนเอง พัฒนาชีวิตและวิชาชีพ อีกครั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

และผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลากหลายสาขาอาชีพ เข้ารับรางวัลทูตวัฒนธรรม ในสาขา ด้านต้นแบบตัวอย่างดีเด่น คือนักธุรกิจสาวคนเก่ง คุณนิตยา พิศนอก ประธานกรรมการบริษัท w&J นิตยาการ์เม้น บริษัทรับตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของลูกค้า และผู้ดำเนินการจัดระวางขนส่งชื่อดัง โดยในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ทางคุณนิตยา ยังได้รับเกียรติให้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในชุดผ้าไทยอีกด้วย

และสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dataforthai.com/company/0105562131659/?fbclid=IwAR306pHei7X4AcxzLBuhgj4DhO1Rta5vkcqlX73tpOaTAf3zYJXdUcVTUeQ, IG : NittayaPisnok เบอร์โทรศัพท์ 087-059-7526

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *