ห นุ่ม วั ย 23 พ ร้ อมเ ผ ยรีบเป็นห นี้ตั้ งแต่อ า ยุยั งน้ อ ย แล้วมีพ ร้อ มทุ กอ ย่ าง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหยึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อ หนุ่มคนหนึ่งวัย 23 ปี ได้ออกมาเผยแพร่เรื่องราวของตัวเอง ว่าตัวเองนั้นอายุยังน้อย ตอนนี้มีรถ มีบ้าน พร้อมกับเผยว่ารีบเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยยังมีแรงทำงานหาเงิน  ถึงมันจะไม่ได้หรูหราอะไร แต่ก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง โดยเขานั้นได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความเอาไว้ว่า…

“ผมซื้อรถ ผมเป็นหนี้ผมได้รถ ผมทำบ้าน ผมเป็นหนี้ผมได้บ้าน คุณไม่ซื้อรถ คุณไม่มีหนี้ ไม่มีรถ คุณไม่ทำบ้าน คุณไม่มีหนี้ ไม่มีบ้าน”

คิดจะเป็นหนี้ ผ่อนรถผ่อนบ้านให้รีบเป็นหนี้ตอนอายุน้อยๆ ที่ร่างกายยังทำงานหาเงินไหว ไม่ใช่ไปสร้างหนี้ตอนแก่มันจะลำบากเอานะ…ล้ มป่ ว ยม าไม่คุ้มเสียเงินเสียสุขภาพ อดทนลำบากตอนอายุน้อยๆพอผ่อนหมดก็อายุมากพอที่จะหยุดพักร่างกายได้แล้ว

ไม่ใช่มาเร่งหาตอนแก่…อย่าสนใจคำพูดคนอื่นที่ว่าเราหัดสร้างหนี้แต่เด็ก…หนี้นั้นคือทรัพย์สินของเราในอนาคต ไม่ใช่เอาเงินไปเที่ยวไปดื่มเมามันไปวันๆ สุดท้ายคุณจะไม่มีอะไรเลย”

“ตอนนี้ผมมีทุกอย่างภายในอายุ 23 ปี ด้วยความโชคดีของผมที่ผมเป็นคนไม่ดื่มไม่เที่ยว เพราะดิ้นรนจึงมีวันนี้… เด็กยุคใหม่คิดใหม่นะครับ เพราะคิดต่างจึงมาถึงจุดนี้ เกิดเป็นคนต้องมีหนี้ แล้วสู้กับมันคุณจะมีทุกอย่าง เดินด้วยขาตัวเอง วัยรุ่นสร้างตัว”

ที่มา stationsociety