แ นะ นำ ให้ทำ ก่อนสิ้ นปี นี้ ข อข ม าเ จ้ าที่ในบ้ า น เ ส ริ มชะต า ชีวิตใ ห้ดีขึ้ น

ถ้าทุกท่านนั้นติดตามข่าวนับได้ว่าเป็นยุคที่เศรษฐกิจของโลกแย่มากๆ ก็เลยทำให้คนทั่วไปอยากจะนำความสุขทางใจ

มาเป็นกำลังใจ เลยหาวิธีเสริมชะตาให้ชีวิตดีขึ้น และวันนี้ มาดูเรื่องราวนี้กันดีกว่า บางคนอาจสงสัยว่าทำไม

ยังต้องไหว้เจ้าที่ในบ้านอีก ไหว้ศาลพระภูมิหน้าบ้านก็น่าจะพอแล้ว ซึ่งจริงๆ เป็นคนละส่วนกันค่ะ

ศาลพระภูมินั้นถือเป็นวิญญาณที่เราเชิญให้เข้ามาปกปักษ์และปกป้องพื้นที่นั้นๆ

แต่เจ้าที่ในบ้านเนี่ยจะเป็นวิญญาณที่อยู่ในบ้านหรืออาคารหลังนั้นๆ อยู่แล้ว ไม่ได้ถูกเชิญมาจากที่ไหน

วิธีการไห ว้เจ้าที่กลางบ้าน

1 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอก

2 ดาวเรือง 9 ดอก

3 น้ำ 5 แก้ว

4 ผลไม้ 9 อย่าง เพื่อความเป็นศิริมงคล

5 หมากพลู 9 คำ

ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแตกต่างกัน เช่น

องุ่น เพื่อช่วยในเ รื่ อ งการเงิ น หรือทรัพ ย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น

กล้วย จะช่วยให้สิ่งต่างที่ทำง่ายขึ้น

แก้วมังกร เพื่อช่วยในเ รื่ อ งการปกครองลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ

สับปะรด เพื่อจะได้มีหูต ากว้างไกล

วิธีการจัดของ

ให้ใช้ผ้าขาวปูกลางบ้าน โดยหันหลังให้กับประตูหน้า แล้วเอาของทุกอย่างวางบนผ้าขาว

จากนั้นให้จุดธูปเทียนแล้วกล่าวขอขมาว่า

ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่. บ้านหลังนี้

วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมาก ร รม หากมีสิ่งใดก็ต าม

ที่ข้าพเจ้าไได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกร ร มท่าน

ขอท่านจงโปรดงดโทษ เว้นโทษและอโหสิกร รมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วย อธิฐานขอต ามปรารถนา

จากนั้นให้รอจนธูปหมด ภายในบ้าน แล้วค่อยดับเทียน และลาผลไม้ โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพาน

หรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกิน เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นก็นำไปทานได้เลย

ที่มา aomhugdaily