กสอ. ร่วมกับ สถาบันฯสิ่งทอ เผยผลสำเร็จ Thailand Textiles Tag เฟสแรก เร่งเครื่องยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย คาดสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจกว่า 60 ล้านบาท

                    กรุงเทพฯ 14 กันยายน 2563 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เร่งยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย นำร่องเปิดตัวผู้ประกอบการเซ็ตแรกได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย 33 ราย 60 ผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งทอในประเทศและต่างประเทศ
หวังสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 60 ล้าน

                    นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อสร้างมาตรฐาน
และตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) เป็นครั้งแรก ควบคู่ไปกับการดำเนินงาน
ให้คำแนะนำปรึกษาเชิงลึก เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อขอการรับรองใช้ตราสัญลักษณ์
โดยต้องผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ภายใต้ Thailand Textiles Tag  มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อผ้า ความคงทนของสี และความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (Made in Thailand)  ซึ่งพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของสินค้าและยึดตามหลักสากล ได้แก่ เส้นด้ายที่ผลิตในประเทศไทย (Yarn Forward) ผ้าผืนที่ผลิตในประเทศไทย  (Fabric Forward) โดยจะรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ ผู้ผลิต เส้นด้าย ผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป เคหะสิ่งทอ และสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีสิ่งทอเป็นองค์ประกอบและผลิตภายในประเทศ พร้อมรณรงค์ส่งเสริมและสร้างความรับรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบให้ซัพพลายเชนอุตสาหกรรมสิ่งทอเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ
ไม่สามารถนำเข้าจากต่างประเทศได้ จึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตภายในประเทศ
ให้กลับมาเติบโต รวมถึงการเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานในประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุค New normal และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเตรียมพร้อมเดินหน้าสู่ Thailand 4.0

จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 54 ราย โดยผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์
และการตรวจสอบสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ Thailand Textiles Tag รวม 33 ราย 60 ผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าผืน
ผ้าที่มีนวัตกรรมและฟังก์ชั่น ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าเด็ก ยูนิฟอร์ม เคหะสิ่งทอ โดย กสอ. ได้จัดทำ QR Code
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาโรงงานผู้ผลิต ป้องกันการปลอมแปลงตราสัญลักษณ์ในอนาคต
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกจากจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังได้รับคำแนะนำเชิงลึกจากที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
ด้านการประกันคุณภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายในโครงการเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและมีคุณภาพควรค่าแก่การได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag ซึ่งจะได้รับการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อ และได้รับการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ โดยคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสมัครเพื่อขอใช้ เครื่องหมายคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ โทร. 1358 รายละเอียดเพิ่มเติม www.dip.go.th และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 546 หรือ www.thaitextile.org  และ FB : Thailand Textile Institute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *