น่านแซนด์บอกซ์ ชวนคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย ชิงรางวัลกว่า 1 ล้านบาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคมนี้

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ชวนคนไทยหันมาใส่ใจ เรียนรู้ และร่วมรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ Climate Change ผ่านโครงการ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” พร้อมจัดกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆ เข้าใจง่าย ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคมนี้ ประกาศผลพร้อมกันในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

กติกาเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทย อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป พร้อมคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยที่มีความหมาย สร้างสรรค์ และเข้าใจง่าย ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร พร้อมอธิบายที่มาและแนวคิดของคำเรียกชื่อที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และแนวทางในการแก้ปัญหา Climate Change อย่างเป็นรูปธรรม สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบออนไลน์ที่ www.reanrooclimatechange.com หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลมูลค่า 1 ล้านบาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย รวม 19 รางวัล จะได้รับเงินและของรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท

โครงการ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” เป็นหนึ่งในโครงการที่ถ่ายทอดเจตนารมณ์ พร้อมสื่อถึงวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายของ “โครงการน่านแซนด์บอกซ์” ในความพยายามแก้ไขปัญหา Climate Change  ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งมีป่าต้นน้ำที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเป็นการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่มีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อโลกและทุกชีวิตบนโลก พวกเราทุกคนจึงควรร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reanrooclimatechange.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *