ร้ า นประกาศรั บซื้ อเหรี ย ญ 25 สต า งค์ปีเ ก่ า ให้ราค าสู งถึงเห รี ยญล ะ 1 แ ส นบ า ท

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เพจเฟซบุ๊ก

รับซื้อเหรียญเก่าทุกชนิดราคาดีที่สุดโทร 0840721303 ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า

แชร์ด่วนจ้า รับซื้อจริง เหรียญ25สตางค์ปี 2500 ตราแผ่นดิน พิมพ์เล็ก สวยราคา 100000 บาท

จ่ายสด ต้องตรงตามที่วงเท่านั้นถึงจะรับซื้อรับซื้อเหรียญ เหรียญ 25 สต ซื้อจริง จุดสังเกตความแพง 1 เลข2กับเลข 5

ต้องห่างกันแบบในรูป 2 ขีดที่ใต้ตราแผ่นดินลงที่ กลาง พ ต้องกลาง พ เท่านั้น

ที่มา  รับซื้อเหรียญเก่าทุกชนิดราคาดีที่สุดโทร 0840721303

About the author