นั กท่ อ งเที่ยว ถ่ายภ า พในแป ลต าข่ า ย หวังไว้ภ า พส ว ยๆ สุ ดท้ายห า ยนะม าเยื อ น

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากเอามาเตือนภัยกันสักหน่อยค่ะ เมื่อได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสภาพและข้อความ

ของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่ได้ไปนั่งถ่ายภาพอยู่ที่เปลตาข่ายและเกิดหักตกลงไปที่พื้นด้านล่างได้รับบาดเจ็บ

โดยมีข้อความระบุว่า เปลตาข่าย รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ เขาใหญ่ รับน้ำหนักไม่ไหว หักโค่นลงไปทั้งอัน คนริมนอกสุด

ข้อมือหักทั้ง 2 ข้าง กระดูกสันหลังยุบ ข้อที่ L1 L3 นอกนั้นบาดเจ็บถ้วนทั่วทุกคน มากน้อยเฉลี่ยกันไป

ไม่รู้แน่ว่ามีป้ายจำกัดเรื่องน้ำหนัก หรือ จำนวนคนที่จะลงไปนั่ง หรือไม่อย่างไร รวมถึงการทดสอบความปลอดภัยและ

การแจ้งเตือนแขกที่มาพักที่รีสอร์ท ดูคร่าวๆ ค้ำยันตัวล่างไม่เห็นมีเชื่อมไว้ ลงไป 1 ถึง 2 คนก็น่าจะพอแล้ว

ที่มา Gwynn Angkul

About the author