โครงการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 จำนวน 4 โครงการ โดย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดังนี้

  • โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1

เนื่องด้วย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “ครบ 68 พรรษา”

ด้วยในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดส่งของพระองค์ท่าน และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โดยเฉพาะในราชวงศ์จักรี พสกนิกรผู้จงรักภักดีนำโดย นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ในชื่อ “โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว” ครั้งที่ ๑ โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้ร่วมบรรพชา-อุปสมบท จำนวน ๖๙ รูป ระยะเวลาในการอมรม 24 วัน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และมีกำหนดการ ดังนี้

  1. ปฐมนิเทศ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
  2. 2. อบรมก่อนอุปสมบท วันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ วัดถ้ำเขาวง จ. นครราชสีมา
  3. 3. บรรพชา วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
  4. 4. อุปสมบท วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ วัดอรุณราชวราราม วัดระฆังโฆสิตาราม และ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
  5. 5. กำหนดสิ้นสุดโครงการในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 (รวมวันลาราชการ 15 วัน)

๒. โครงการหล่อพระพุทธรูป

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) รองศาสตราจารย์ เข็มรัตน์  กองสุข เป็นผู้ออกแบบและปั้นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร (ปางวันจันทร์) เพื่อหล่อพระพุทธรูป ขนาด ฐาน 28 เซนติเมตร สูง 69 เซนติเมตร ซึ่งจะหล่อเป็นทองคำแท้ (หนักประมาณ ๑๐ กิโลกรัม) ๑ องค์ และหล่อพระพุทธรูป ลงรักปิดทองอีก ๗๗ องค์ เพื่อมอบให้ทุกจังหวัด ต่อไป

ปัจจุบันมีการหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร อีก 69 รูป ซึ่งจะมีพิธีพุทธาภิเษก ที่ ตำหนักแดง วัดระฆังโฆสิตาราม ในวันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓. โครงการเจริญจิตภาวนาวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมบันดาล อภินิหารแห่งลมหายใจ
เทิดไท้องค์ราชัน

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับ พระอาจารย์ ดร.สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน จันทร์ดี (หลวงพ่อดี) จัดอบรมเจริญจิตภาวนา วิชาธรรมะเปิดโลกกรรมบันดาล เป็นเวลา ๑๐ วัน ระหวางวันที่ 20-30 กรกฎาคม 2563 ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา ต.หนองหว้า อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 69 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  1. โครงการ “๑๐ ศิลปินไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐”

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “๑๐ ศิลปินไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” วันที่ ๒๑ กรกฎาคม เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ หอศิลปะวัฒนธ  รรม แห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดแสดงภาพเขียนจากศิลปินชั้นแนวหน้า ๑๐ ท่าน คือ บรรณหาร ไทธนบูรณ์ กำพล นิยมไทย อดิศักดิ์ พานิชกุล ถิรภาพ อาจสงคราม เชาว์ ชุมลาภ ทวีวิทย์ ตั้งอนันตพัฒน์ อภิชัย การิกาญจน์ ชิงชัย อุดมเจริญกิจ นาวี เรืองระเบียบ และไมตรี โพธิราช เนื่อง ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งงานจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระองค์ท่าน ระหว่างวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๐.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

งานนี้จัดว่าเป็นประวัติศาสตร์สำหรับงานนิทรรศการ ประธานเปิดงานชื่นชมในความงามภาพเขียนพระบรมฉายาลักษณ์ เลยเหมาหมดทั้งงาน ยังความตื้นตันแก่ศิลปินทั้ง 10 ท่าน แบบไม่เคยปรากฎมาก่อนเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *