ทานฟั กทอ งนึ่ งวันละ 2-3 ชิ้น ช่ ว ยคุมน้ำห นั ก ผิ วสวย

ฟักทอง คือ ตระกูลฟักทองอเมริกัน ผลใหญ่เนื้อนุ่มและตระกูลสควอช

เนื้อแน่นหนัก ได้แก่ฟักทองไทยและฟักทองญี่ปุ่น โดย

ฟักทองไทยผิวมีลักษณะขรุขระเล็กน้อย เปลือกจะแข็ง เนื้อด้านในเป็นสี

เหลืองสดธรรมชาติให้สีสันน่ารับประทาน ชนิดของฟักทองที่นิยมนำมารับ

ประทานได้แก่ ฟักทองของไทย พันธุ์คางคก พันธุ์ญี่ปุ่น พันธุ์คิงคอง

พันธุ์ผลมะพร้าว พันธุ์เนื้อสีส้ม เป็นต้น

ส่วนผสมและอุปกรณ์ฟักทองอบ

ฟักทองแ ก่จัด ปริมาณได้ตามต้องการ

เกลือ

น้ำสะอาด

หม้ออบ เตาอบ หรือ ไมโครเวฟ

วิธีการทำฟักทองอบ

1 นำฟักทองมาล้างตั ดแต่งเอาใ ส้ออก ตั ดชิ้นขนาดพอเหมาะ โดยถ้าหาก

เป็นฟักทองไทย จะปอกเปลือกออก หรือล้างให้สะอาดแล้วอบทั้งเปลือกก็ได้

แต่ถ้าหากเป็นฟักทองญี่ปุ่น สามารถอบและทานทั้งเปลือกได้เลย

2 จากนั้นนำฟักทองที่ตั ดแต่งแล้วลงแช่ในน้ำสะอาดผสมเกลือทิ้งไว้ 10 นาที

3 สะเด็ดน้ำแล้วนำเข้าอบ ใช้ความร้ อนประมาณ 180 องศา

หรือความร้อ นแร งสุ ดในหม้ออบล มร้ อน

4 โดยอบให้ผิวนอกไ หม้เล็กน้อย หรือลองใช้ไม้จิ้ มฟันจิ้ มดู

ถ้าฟักทองนุ่มแบบสามารถจิ้มผ่านได้สบายถือว่าใช้ได้

5 กรณีที่ไ ม่มีเตาอบ หรือหม้ออบล มร้อ นให้นำไปอบในไมโครเวฟ

โดยใช้ภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อรักษาน้ำในฟักทองไว้

สำหรับเมนูนี้จะให้พลังงานเพียง 26 kcal ต่อ 100 กรัม เท่านั้น

เนื้ อฟักทอง มีวิตามินเอสูง

รวมทั้งฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามินซี แป้ง และที่จะลืมไปไ ม่ได้เลยก็คือ

“เบต้าแคโรทีน” ซึ่งเป็นสา รต้ านอนุมู ลอิสระอยู่ในเ นื้อสีเหลืองของฟักทอง

แถมเบต้าแคโรทีน ยังช่วยต้า นความชร า ป้องกันโร คผิวหนั ง บรรเทาอา

การปว ดเมื่ อยของข้ อเ ข่า และบั้ นเ อวได้เป็นอย่างดี

คาร์โบไฮเดรตในฟักทอง ช่วยรักษาและบรรเทาอาการแผลในกระเพาะ

อาหารและลำไ ส้ในส่วนบนได้ด้วย สำหรับคนที่เป็นโร คกระเพ าะ

อาหาร สามารถนำฟักทองมานึ่ง แล้วทานได้ จะช่วยบรรเทาอาการป วด

ท้ องให้เบาบางแบบไ ม่ต้องพึ่งย าเลยทีเดียวมีการการวิจั ยรายงานว่า

ฟักทองสามารถช่วยบรรเทาอาการห อบหื ดที่เกิดจากหลอ ดลมอักเ สบ

ในผู้สูงอายุได้การรับประทานฟักทองทั้งเปลือกจะสามรถกระตุ้ นการหลั่ งอินซูลิน

ซึ่งส ารตัวนี้เป็นสา รที่ควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย หากขาดส ารตัวนี้ หรือ

การหลั่ งอินซูลินผิ ดปกติ จะทำให้เกิดโ รคเ บาห วานได้ นอกจากนี้การรับ

ประทานทั้งเปลือกยัง สามรถควบคุมความดั นโลหิ ต บำรุงตั บ บำรุงไ ต

บำรุงดว งต า และสร้างเซล ล์ใหม่ทดแทนเซล ล์เก่าที่เ สื่อมสภาพได้อีกด้วย

ในฟักทองมีคอลลาเจนตามธรรมชาติ

จึงช่วยเสริมสร้าง คอลลาเจนใต้ผิ วห นังช่วยทำให้ผิวพรรณผ่องใส

มีฤ ทธิ์อุ่ น

สตรีหลังคลอดบุตร หากทางฟักทอง ซึ่งตามตำราสมุนไพรไทยเขาเรียก

“มีฤท ธิ์อุ่ น” จะช่วยย่อ ยอาหารทำให้กระเ พาะอุ่น บำรุงกำลังและลดการอัก

เส บแ ก้ป วดได้ดีมากๆ

ข้อควรระวั งในการทาน “ฟักทอง”

เนื่องจาก “ฟักทอง” มีฤท ธิ์อุ่น ดังนั้นคนที่ “กระเพ าะร้ อน” คือ มีอาการเช่น

กระห ายน้ำ ปากเหม็ น หิวง่าย ปัส ส าวะเหลือง ท้อ งผู ก เป็นแ ผลในช่อง

ปาก เหงือ กบวม ไ ม่ควรทานฟักทองมากเกินไป เพราะอาจกระตุ้ นให้

ร่างกายร้อ นขึ้นได้นั่นเอง หรือแม้แต่ในคนปกติ การทานฟักทองมากเกินไป

ก็อาจทำให้เกิดอาการท้อ งอื ด ท้อ งเฟ้ อ ไ ม่สบายท้อ งได้เช่นกัน ฟักทอง

100 กรัม ให้พลังงาน 26 kcal

ที่มา lovefitt