ย กเลิก SMS ฟ รี พร้ อ มวิธีเ รี ยกเ งิน คื น

เชื่อว่าหลายคนคงเคยพบปัญหา SMS ที่เก็บเงินโดยไม่สมัครใจ และไม่มีการ

แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบด้วยปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์

เคลื่อนที่ คนที่ไม่เคยคิดอยากจะได้รับ SMS ทั้งหลาย

แต่ต้องมาถูกลักไก่แอบหักเงินในโทรศัพท์หรือเก็บเงินผ่านใบเสร็จค่า

โทรศัพท์มือถือ ที่เป็นเรื่องแดงขึ้นมาเพราะมีคนนับร้อยไปร้องเรียนต่อ คณะ

กรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เป็นผลต้องให้เรียกผู้ประกอบการมา

รับทราบความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการ และให้ไปแก้ไขปัญหา

กสทช. แนะนำว่า ถ้ามี SMS ที่ไม่ต้อง โผล่เข้ามาในโทรศัพท์มือถือ ถ้าไม่

ต้องการ ผู้บริโภคมีสิทธิ์แจ้งยกเลิกคือ กด *137 แล้วโทรออกฟรี เพื่อทำการ

ยกเลิกบริการดังกล่าว สามารถทำได้ทุกเครือข่ายเบอร์เดียวกัน

แนะนำกดยกเลิกแล้วร้องเรียน 1200 สายด่วน กสทช.

ขอให้ค่ายมือถือคืนเงิน ในส่วน SMS ที่เด้งเข้ามา

สิทธิ์ของท่าน เงินของท่าน ต้องได้คืน แต่ขอให้กด *137

เพื่อยืนยันว่า ไม่ต้องการจริงๆแนะนำขอให้ลูกหลานรบกวนช่วยสอดส่องและ

ช่วยกดยกเลิกแทนด้วย ที่สำคัญ โปรดสังเกตบ่อยๆเนื่องจากแม้จะกดยกเลิก

แล้ว แต่วันดีคืนดี SMS เหล่านี้ มันชอบตามมาหลอกหลอกเด้งเข้าเครื่องอีก

ได้ก็ให้กดยกเลิกซ้ำ ค่ายมือถือ โทรถามโทรแจ้งชอบอ้างว่า บล็อกไม่ได้

ทั้งหมด และอ้างว่า ผู้บริโภคสมัครใจรับเอง ทั้งที่หลายคนยืนยันเสียงแข็งว่า

ไม่ได้สมัคร ไม่เคยสมัคร ไม่รู้มาได้อย่างไร แต่คราวนี้ต่อให้ค่ายมือถือยืนยัน

เสียงเข้มแข็งแค่ไหน ขอให้รู้ว่า ผู้บริโภคไม่ได้สมัครใจอยากได้แน่นอน

เลขาธิการ กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ กล่าวว่า จากการชี้แจงของผู้

ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายกรณีผู้บริโภคถูก SMS ดูดเงินผู้ใช้

บริการ ซึ่งประชาชนต้องเสียเงินโดยไม่ได้สมัครใจ สำรวจพบว่า ปี 2560

มีร้องเรียนถูก SMS คิดเงินโดยไม่ได้สมัครจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

3 ค่ายใหญ่ มายัง กสทช. 772 เรื่องคิดเป็นเงินประมาณ 176,911 บาท ขณะที่

ปีนี้มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 เมษายน

โดยไม่ได้สมัครใจ 292 เรื่อง เมื่อคิดเป็นเงินประมาณ 58,217 บาท ซึ่ง

กสทช.ได้ดำเนินการยุติเรื่องดังกล่าวแล้วทั้งหมดด้วยการให้ค่ายมือถือไปติด

ตั้งอุปกรณ์พร้อมรองรับการส่ง SMS ยกเลิก SMS

ที่คิดเงินโดยไม่ได้สมัครใจผ่านทาง *137# แล้วกดโทรออก เป็นระบบ

อัตโนมัติให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 สัปดาห์จากนั้นส่ง SMS ตอบกลับผู้ใช้

บริการ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการที่ร้องเรียนเข้ามา

เพื่อรักษาฐานลูกค้า

ที่มา rahuslub