ปล าทูไท ย ประโย ช น์ไม่แ พ้ป ล าใดๆใ นโ ล ก

ถ้าพูดถึง ปลาทู บอกเลยว่ามี ประโยชน์ไม่แพ้ปลาทะเลชนิดอื่น ๆ

อีกทั้งปลาทูยังมีไขมันต่ำ โอเมก้า 3 ก็สูง ช่วยบำรุงสมอง ลดไขมันร้ายใน

ร่างกายได้อีกต่างหาก ถ้าพูดถึงปลาที่มีโอเมก้า 3 หลายคนอาจจะนึกถึงปลา

ทะเลน้ำลึกอย่างปลาแซลมอน ปลาทูน่า ทว่าปลาที่มีโอเมก้า 3 สูง โปรตีน

เยอะ หากินก็ง่าย ถูกปากคนไทยอย่างปลาทูก็มีประโยชน์มากไม่แพ้ปลา

ทะเลราคาแพงชนิดไหน อีกทั้งปลาทูราคายังค่อนข้างถูก ทำเมนูได้หลาก

หลาย แล้วเราจะไม่นำเสนอประโยชน์ของปลาทูให้คนทุกคนล่วงรู้ได้ยังไงล่ะ

ว่าแล้วก็มาดูกันว่า ปลาทู ประโยชน์เยอะขนาดไหน

ปลาทู ต้องรู้วิธีเลือก ด้วยความที่ปลามีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด ซึ่งบาง

ชนิดก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก อย่างปลาทูกับปลาลัง ดังนั้นเราจะพามา

รู้จักลักษณะของปลาทูที่แท้ทรู เพื่อไม่ให้เกิดกรณีซื้อปลาผิดชนิดอีกนะคะ

โดยปลาทูจะมีลักษณะลำตัวกว้าง แบน ป้อม หางสั้น ตาเล็ก แต่จุดสังเกตที่

สำคัญคือปลาทูจะไม่มีลายข้างตัว 3 เส้น เหมือนปลาลัง โดยบนลำตัวของ

ปลาทูนั้นจะออกสีน้ำเงินแกมเขียว ส่วนในกรณีที่เป็นปลาทูสดจะสังเกตเห็น

สีน้ำเงินเข้มพาดยาวตามลำตัว ทั้งนี้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของปลาทูก็คือ

Rastrelliger neglectus หรือชื่อท้องถิ่นคือปลาทูสั้น ปลาทูเตี้ย โดยลักษณะ

ของปลาทูจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่น้ำที่อาศัย

ปลาทู คุณค่าทางโภชนาการสูงไม่แพ้ใคร ข้อมูลจากกองโภชนาการ กรม

อนามัย แสดงคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูนึ่งในส่วนที่กินได้ ปริมาณ

100 กรัม ดังนี้ – พลังงาน 136 กิโลแคลอรี – โปรตีน 24.9 กรัม – ไขมัน 4.0

กรัม – แคลเซียม 163 มิลลิกรัม – ฟอสฟอรัส 640 มิลลิกรัม – เหล็ก 3.0

มิลลิกรัม – วิตามินบี 1 0.09 มิลลิกรัม – วิตามินบี 2 0.10 มิลลิกรัม – ไนอะ

ซิน 6.1 มิลลิกรัม – ไอโอดีน 48 ไมโครกรัม – คอเลสเตอรอล 76 มิลลิกรัม –

ไขมัน 6.20% – กรดไขมันอิ่มตัว (SAT) 1,695 มิลลิกรัม – กรดไขมันไม่อิ่มตัว

ตำแหน่งเดียว (MUFA) 953 มิลลิกรัม – กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง

(PUFA) 1,978 มิลลิกรัม – กรดโอเลอิก (18:1) 391 มิลลิกรัม – กรดไลโนเลอิ

ก (18:2) 87 มิลลิกรัม – อีพีเอ (EPA) 636 มิลลิกรัม – DHA 778 มิลลิกรัม

ปลาทู ประโยชน์ดีอย่างไร ปลาทูจัดอยู่ในกลุ่มปลาที่มีไขมันต่ำ โดยมีไขมัน

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 กรัมต่อเนื้อ 100 กรัม ส่วนประโยชน์ของปลาทูในด้าน

อื่น ๆ นั้น มีดังนี้เลยค่ะ

1. โปรตีนสูง ปลาทูเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน และโปรตีนจากเนื้อปลาก็เป็น

โปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ ส่งผลให้ระบบย่อยไม่ต้องทำงาน

ย่อยโปรตีนจากปลาหนักเท่าการย่อยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมูหรือ

เนื้อวัว อีกทั้งโปรตีนในเนื้อปลาทูยังมีปริมาณค่อนข้างสูง โดยปลาทู 100

กรัมมีโปรตีนอยู่ถึง 24.9 กรัม ร่างกายก็จะได้รับโปรตีนจากปลาทูไปซ่อมแซม

ส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตตามวัยอันควรอีกด้วย

2. บำรุงประสาทและสมอง ในปลาทูมีทั้งไอโอดีนและกรดไขมันที่จำเป็นต่อ

ร่างกาย โดยในปลาทูมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหรือกรดไขมันโอเมก้า 3 ค่อนข้าง

มาก ซึ่งกรดไขมันชนิดนี้ร่างกายเราไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ ต้องรับเอา

จากอาหารที่มีโอเมก้า 3 สูงอย่างปลาทู เป็นต้น และนอกจากไอโอดีนและโอ

เมก้า 3 แล้ว ปลาทูยังมีกรดไขมัน DHA ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบ

ประสาทและสมอง โดยเฉพาะสมองในส่วนการเรียนรู้และจดจำ

3. ช่วยลดไขมันตัวร้ายในเลือด ปลาทูมีกรดไขมันชนิด PUFA หรือกรดไขมัน

ไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง ซึ่งกรดไขมันดีเหล่านี้มีสรรพคุณช่วยลดระดับ

ไตรกลีเซอไรด์ในเลือด อีกทั้งในปลาทูยังมีกรดไขมัน EPA ซึ่งเป็นกรดไขมัน

ในกลุ่มโอเมก้า 3 มีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดและลด

ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมันตัวร้ายอันเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะไขมันอุด

ตันเส้นเลือด นำไปสู่โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างเส้นเลือดใน

สมองแตกได้

4. ป้องกันโรคซึมเศร้า ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด พบว่า กรด

ไขมันโอเมก้า 3 เป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบประสาทและ

สมอง และการขาดกรดไขมันชนิดนี้ อาจเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าและโรค

สมาธิสั้นได้ โดยเฉพาะในเด็กวัยกำลังเรียนรู้ หากขาดกรดไขมันโอเมก้า 3

อาจมีพัฒนาการด้านการอ่าน-เขียนค่อนข้างช้ากว่าเด็กในวันเดียวกัน ที่ได้รับ

กรดไขมันโอเมก้า 3 ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

5. ร่างกายได้รับวิตามินที่หลากหลาย จากข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของ

ปลาทูเราจะเห็นเลยว่า ปลาทูส่วนที่กินได้ในปริมาณ 100 กรัม ให้แร่ธาตุ

วิตามิน และคุณค่าทางสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลากหลายชนิด ทั้ง

ธาตุเหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินบี 1 บี 2 กรดไขมันจำเป็น ไนอะซิน

ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ที่พบได้ในปลาทู ถึงแม้จะมีปริมาณอย่างละนิดละหน่อย

แต่ก็จัดเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการทำงานของร่างกาย ช่วยบำรุงระบบ

ประสาทและสมองให้ควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ปลาทูมีประโยชน์ต่อสุขภาพแบบนี้ ยิ่งทำให้

นึกอยากกินปลาทูขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะคะ แต่หากใครไม่กินเผ็ด ไม่ค่อยสนิท

กับเมนูน้ำพริกปลาทูเท่าไร ลองเมนูปลาทูอย่างอื่นดูก็ได้ อร่อยและได้

ประโยชน์จากปลาทูไม่แพ้กัน

ที่มา standardposttoday