5 พระค าถ าสำห รั บพ่อค้ าแ ม่ค้า ข า ย ดีร่ำร ว ย

เวลาที่พ่อค้าแม่ค้าทำการค้าขาย หลังจากที่ลงมือจัดร้านรวงเรียบร้อยแล้ว

จะสังเกตว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างจะหาอาหารมาเซ่นไหว้เจ้าที่เจ้างทาง

ของร้านค้า หรือว่าจะยกมือมนต์ คาถาต่างๆ

เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและร้านค้า และเพื่อเป็นการดลใจ

เรียกให้ลูกค้าเข้าร้าน สนใจสินค้าที่เรามาขาย

ทั้งนี้จึงได้รวบรวม 5 พระคาถาจากเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆ

ที่เกี่ยวกับการค้าขาย มาไว้ให้พ่อค้าแม่ค้าได้พิจารณาแล้ว

ลองนำไปท่องกราบไหว้ดู เพื่อความเป็นสิริมงคล

ซึ่งมีพระคาถาดังต่อไปนี้

1. พระคาถาเงินล้านเป็นคาถาของ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

คาถาที่ได้จากฐาน ได้อนุญาตให้ลูกหลาน และพุทธบริษัท

ใช้ได้เป็นสาธารณะ ซึ่งหลวงพ่อได้คาถาบทเหนี้โดยตรงจากองค์

สมเด็จฯ(องค์ปฐม)ตั้งแต่ปี 2517 เป็นเวลา 4 ปี จึงจะได้ครบถ้วน

ท่านบอกว่า คาถาที่ได้จากฐาน เขาจะไม่บอกใคร องค์สมเด็จฯ ได้อนุญาต

ให้ลูกหลาน และพุทธบริษัทใช้ได้เป็นสาธารณะ

เพื่อช่วยบรรเทาสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ อีกทั้งการก่อสร้างของวัดท่าซุง

จะต้องเร่งรัดให้เสร็จทันฉลองวัดในปี 2532 จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คาถานี้ช่วย

เพื่อพุทธบริษัท และลูกหลานของหลวงพ่อ มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

ตั้งนะโม 3 จบ”นาสังสิโมพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

(คาถาปัุปสรรค)พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

(คาถาเงินแสน )มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม

(คาถาลาภไม่ขาดสาย)มิเตภาหุหะติ

(คาถาเงินล้าน)พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง

วิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ

พุทธัสสะ สวาโหม

(คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)สัมปะติจฉามิ

(คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ”

2 . พระคาถาหลวงพ่อปาน วัดบางนมโคพระคาถานี้พ่อค้าแม่ขาย

ที่อยู่แถวจังหวัดพระนครศรีอยุธนิยมกันมาก เพราะเรียกลูกค้า

ให้เข้ามาซื้อของในร้านได้จริง หมั่นเป็นประจำ จะมีแต่สิ่งดีๆ

เข้ามาในชีวิต โดยก่อนนอน ตื่นนอน ตอนขึ้นรถ

ตั้งร้านขายของเสร็จ และตอนใส่บาตร ตามความสะดวก

( นะโม 3 จบ )”พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะวิระทะโย วิระโคนายัง

วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะมานีมามะ

พุทธัสสะ สวาโหม” ( ทั้งหมด 1 จบ)

3. พระคาถาร่ำรวยเสริมดวงโชคลาภ ใช้ภาวนากับน้ำสะอาด

แล้วนำน้ำนั้นมาพรมให้ทั่วบริเวณบ้านเรือน หรือ ร้านค้า

จะนำมาซึ่งเงินทองไม่ขาดสาย หมั่นเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมให้ค้าขายดี

“ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคังทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง

สนะพุทธังอะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ”

4. พระคาถาเรียกเงินเรียกทองเบื้องต้นแนะนำให้พ่อค้าแม่ค้าอาบน้ำ

และทำภารกิจส่วนตัวให้ร่างกายสะอาดสะอ้านก่อน จากนั้นตั้งสมาธิให้มั่น

เตรียมน้ำสะอาดใส่ขันไว้ แล้วตั้ง นะโม 3 จบ จากนั้นต่อด้วย

“พุทธัง พะหูชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา

ชัมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ”

โดยท่องแบบนี้ ทั้งหมด 9 จบ แล้วเป่าใส่น้ำในขัน

เพื่อทำเป็นน้ำมนต์ ปะพรมทั่วร้าน ก่อนที่จะทำการเปิดร้านของทุกๆ

วันนะ เพื่อช่วยให้ค้าขายดี มีกำไรลูกค้าเข้าร้านอย่างไม่ขาดสาย

ที่มา to day line