ข้ อ ดี 11 อย่างของก า ร ทา นกาแฟ ดำ ไ ม่ใส่ ครี ม- น้ำ ตา ล

กาแฟ หนึ่งในเครื่องดื่มยอดฮิต ที่คนเมืองหันมาบริโภคเพิ่มมากขึ้น ทั้งดื่ม

จริงจังแก้ง่วงระหว่างวัน และจิบสวยๆ ถ่ายรูป เช็คอินในร้านเก๋ๆ จนกลายเป็น

วัฒนธรรมของวัยรุ่นสมัยนี้ไปซะแล้ว และถือเป็นโชคดีของ คอกาแฟ โดย

เฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการดื่ม กาแฟดำ ไม่ใส่น้ำตาล มีประโยชดังนี้

1 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ B

มีผู้วิจัยพิสูจน์แล้วว่า กาแฟมี ประโยชน์ ในการป้องกันได้

2 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยป้องกันโรคหอบ โรคนี้คือ อาการภูมิแพ้ ชนิด

หนึ่ง โดยทั่วไป เมื่อมีประสาทสำรองไม่ถูกกระตุ้นจะไม่มีอาการหอบเกิดขึ้น

ง่ายๆ แต่ถ้าหากประสาทสัมผัสสำรองถูก กระตุ้น จะเกิดอาการหอบทันที

คาเฟอีนในกาแฟจะระงับการตึงเครียดของ ประสาทสัมผัสสำรอง

ลดการเกิดโรคหอบ

3 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยลดการเกิดโรคตับจากสุรา ตามที่นักวิชาการ

สำรวจแล้วพบว่า กาแฟช่วยลดผลร้ายที่จะมีต่อตับได้อย่างมีนัยสำคัญ

4 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยป้องกันม ะเ ร็ งตับ ม ะ ร็ งลำ ไ ส้

และม ะเ ร็ งในช่องปาก จากผลการทดลองจริง พบว่ากาแฟมีประสิทธิ ภาพ

ป้องกันโรคขั้นต้น โดยเฉพาะ ในคาเฟอีนมีกรดอะซิติก

ที่ช่วย ป้องกันโ ร คต่างๆดังกล่าวได้

5 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยขับไล่ความชรา อ็อกซิเจน เป็นสารที่ร่างกาย

ต้องการมากก็จริง แต่ถ้ามีออกซิเจนมากไป ทำให้มี โอกาสเป็นม ะเ ร็ งสูง

และแก่เร็ว โดยเฉพาะกาแฟที่เข้มข้น จะทำให้ออกไซด์แตกตัว ลดการเกิด

ม ะเ ร็ งไ ด้ กระตุ้นการเผาผลาญอาหารในร่างกายได้ดี

6 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยลดอัตราคอเลสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจ ใน

กาแฟมีนิโคติน แต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกับในบุหรี่ แต่เป็นวิตามิน B รวมชนิดหนึ่ง

ที่ร่างกายต้องการ ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด จึงป้องกันโรคหัวใจ

และหลอดเลือดแข็งตัวได้

7 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยละลายไขมัน กาแฟที่ดื่มหลังอิ่มอาหาร ช่วย

ให้ไขมันแตกตัว และให้พลังงานทดแทน จึงลดความอ้วนได้ด้วย

8 กาแฟเพิ่มไขมันชนิดดีให้ร่างกาย ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัว ตามผลการ

วิจัยพบว่าคนที่ดื่มกาแฟ บ่อยๆ จะมีไขมันชนิด HDLเพิ่มขึ้น ซึ่งไขมันชนิดนี้

จะขับไล่คอเลสเตอรอลออกไป ป้องกันหลอดเลือด แข็งตัวได้

9 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยแก้ปวดศีรษะ กาแฟมีส่วนผสมของคาเฟอีน ที่

ขยายหลอดเลือด ระงับอาการปวดได้เช่นเดียวกับยาแก้ปวด และยังช่วยขับ

ปัสสาวะ ละลายไขมันในเส้นเลือด และช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ

เนื่องจากเมาสุราได้

10 การดื่มกาแฟเป็นประจำ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองและ

สมรรถภาพสมอง มีผู้ชี่ยวชาญสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาว่า

ความหอมของกาแฟ ช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานได้เร็วขึ้น และมีสมาธิ

ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น นั้นเป็นเพราะกลิ่นกาแฟ ทำให้เลือดไหล

เวียนในสมองเพิ่มขึ้น

11 ดื่มกาแฟเล็กน้อยทำให้น้ำย่อย ในกระเพาะหลั่งดีขึ้น ไขมันแตกตัว หาก

ได้ดื่มกาแฟเล็กน้อยหลังทานอาหารเสร็จ คาเฟอีนในกาแฟจะมี ประโยชน์ต่อ

กระเพาะโดยตรง น้ำย่อยที่กระเพาะและตับอ่อนจะเพิ่มขึ้น ไขมันถูกเผา

ผลาญได้ดีมากขึ้น

ที่มา momypedia