คนวั ยทำง า น กำลั งใ ก ล้ถึ งจุ ดนี้ 10 สิ่ งที่กำ ลังเกิ ดขึ้ น

ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลก จะให้ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% ซึ่งในบ้านเราใกล้จุด

นี้เข้าไปทุกที เราจะใช้ชีวิตอย่างไรและต้องปรับตัวอย่างไร ในอนาคตจะมี

อะไรเปลี่ยนแปลงไปมาก สรุปออกมาเป็นข้อได้ดังนี้

1.ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงาน เราจะเห็นคนสูงอายุเดิมทีมีเงินเก็บเป็น

ก้อนที่มากพอ จะเก็บกินดอกเบี้ยได้เรื่อย แต่พอเงินฝาก ไม่มีดอกเบี้ยก็เลย

ใช้จ่ายเงินก้อนหมดไปเรื่อย จึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงาน

หาเงินให้เพียงพอ

2.เงินเฟ้อแฝง หลายคนไม่ทราบว่า เงินเฟ้อแฝงก็คือ “ค่าครองชีพ” การที่

ดอกเบี้ย เงินฝากไม่มี ไม่ได้แปลว่าค่าครองชีพจะไม่เพิ่ม เพราะจากอดีตที่

ผ่านมาเราก็เห็นแล้ว ว่าค่าครองชีพเพิ่มขึ้นเสมอ เงินที่เรามีจะซื้อของได้น้อย

ลงเรื่อยๆและ ไม่สามารถฝากเงินกินดอกเบี้ยแบบคนในยุคก่อนได้แล้ว

3.เงินจะหายากขึ้น เพราะคนใช้จ่ายน้อยลง ถ้าดอกเบี้ยเงินฝากก็เท่ากับว่าคน

ที่มีเงินฝากทั้งหมดไม่ได้ดอกเบี้ย ซึ่งปกติเงินที่งอกออกมาจากในระบบ

ดอกเบี้ยมีมากถึงแสนล้านบาทต่อปี ลองคิดดูว่าเงินที่หายไปจะทำให้กำลัง

ซื้อลดลงไปมากแค่ไหน

4.ผู้คนจะเริ่มห่างไกลคำว่าอิสรภาพทางการเงิน เดี๋ยวนี้เรามักได้ยบินคำว่า

Passive Income หรือ มีรายได้เข้ามามากกว่าค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่ต้อง

ทำงาน ซึ่งเดิมทีการฝากเงินธนาคารก็ยังพอมี ดอกเบี้ยบ้างแต่ยุคต่อไปถ้า

เราลงทุนไม่เป็น ลงทุนในหุ้นผิดตัว ซื้อทรัพย์สินที่ไม่ได้สร้างรายได้ เราอาจ

ต้องทำงานไปตลอดชีวิต ไม่มีคำว่าอิสรภาพทางการเงินอีกต่อไป

5.สินทรัพย์ต่างราคาจะไม่ลดลง เพราะคนมีเงินไม่มีเหตุผลที่จะถือเงินสด

อธิบายให้เข้าใจ ง่ายๆ คือ เงินจะไหลออกจากธนาคารที่ไม่มีดอกเบี้ย ไปอยู่

ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น ลงทุนหุ้น ลงทุนในกองทุน ที่ได้

เงินปันผลแทนด อกเบี้ย ลงทุนในอสังหาที่ให้ค่าเช่า และ คนที่ถือครอบ

ทรัพย์สินเหล่านี้ไว้ไม่คิดจะปล่อยขายออกมา ทำให้ราคาสินทรัพย์ สูงเกิน

เอื้อมมากขึ้นเรื่อย คิดดูง่ายๆ สมัยก่อนทำงานไม่กี่ปีก็ซื้อบ้านได้แล้ว เดี๋ยวนี้

ผ่อน 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียวที่ดินก็ไม่มี

6.ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น คนรวยจะรวยขึ้น ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำแทบจะ

ไม่มีเงินเหลือเก็บ โดยที่คนระดับรากหญ้าแทบจะ ไม่รู้สึกตัวเลย หาก

วางแผนการเงินไม่ถูก ลงทุนไม่เป็น พวกเขาอาจต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิต

7.ครอบครัวจะแตกแยกมากขึ้น ยุคที่แล้วพ่อทำงาน แม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ยัง

สามารถทำได้ แต่มายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ทำงาน และทำโอทีต่อจนดึกดื่น

ทำงานทั้งวันก็ยังแทบไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่มีเวลาให้ครอบครัว

ไม่มีเวลาอบรมลูกทำให้เราได้เห็นปัญหาในสังคมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

8.เงินจะเหนือคนมากขึ้น ยุคที่เงินหายาก คนส่วนใหญ่จะทำทุกอย่างเพื่อมัน

ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมา โดยไม่สนวิธีการและไม่แคร์ผลที่ตามมา

9.คอรับชั่น และการโกงจะมากขึ้น จากข้อข้างบน คนจะยอมทำ ทุกอย่างเพื่อ

เงิน ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ตามมา

10.หลังจากยุคดอกเบี้ย 0% ทุกอย่างจะแย่ลงไปอีก เพราะเงินมันล้นระบบ

แต่เงินที่ล้นระบบมันอยู่ในมือคนรวย ซึ่งเป็นคนจำนวนน้อย ที่ไม่ค่อยใช้จ่าย

พอการใช้จ่ายน้อยของก็ขายไม่ได้เศรษฐกิจก็แย่ พอเศรษฐกิจแย่บริษัทก็

ต้องปิดตัวคนก็ตกงาน ลูกจ้างที่กู้เงินมา ก็จ่ายหนี้ไม่ไหว ซึ่งระบบการเงินเป็น

อะไรที่ซับซ้อนมาก ถ้ามันล้ม มันก็ล้มไปทั้งระบบ

ที่มา timepost2000