แ ม็ คโค ร ขา ยหน้ ากา กอ น ามั ย 4 ชิ้ น 10 บ า ท

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีเป็นอย่างมาก สำหรับเรื่องของหน้ากาก

อนามัยกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับชีวิตคนไทยในปัจจุบันและตอนนี้

หน้ากากอนามัยเริ่มมีราคาสูงขึ้นและหาซื้อไม่ค่อยได้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่

ผ่านมา แม็คโครมีจำหน่ายหน้ากากอนามัย 93 สาขาทั่วประเทศหน้ากาก

อนามัยจากกรมการค้าภายใน 1 แพ็คมี 4 ชิ้นราคา 10 บาท จำกัดจำนวนซื้อ 1

คนต่อ 1 แพ็คสินค้ามีจำนวนจำกัดและจำหน่ายเฉพาะหน้าร้านที่ระบุเท่านั้น

โปรดเตรียมบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อซื้อสินค้าแจกบัตรคิวและมีจำหน่าย

สินค้าเวลา 10 00 น เป็นต้นไป และจัดจำหน่ายทั้งหมด 93 สาขาทั่วประเทศ

สาขาที่ขายหน้ากากอนามัย แมคโคร เริ่มขายวันที่ 17 มีนาคม 2563 93

สาขา มีดังนี้ลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ ศรีนรินทร์ บางนอน ชลบุรี เชียงใหม่

นครราชสีมา รังสิต หาดใหญ่ อุดรธานี พิษณุโลก ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี

อุบลราชธานี ระยอง นครสวรรค์ จรัสสนิทวงศ์ สาทร นครปฐม สุรินทร์

สามเสน นครศรีธรรมราช เชียงราย สกลนคร สุพรรณบุรี จันทบุรี ภูเก็ต

ร้อยเอ็ด ตรัง สระแก้ว บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ลำพูน กระบี่ เพชรบุรี ชัยภูมิ สระบุรี

ปราณบุรี ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่2หางดง รามอินทรา ชุมพร

ที่มา siamvariety