5 สิ่ งที่ไม่ค ว รทำ ในช่ ว งเศร ษฐกิ จไ ม่ดี และจ งมีส ติใ นกา รคิ ด

ในปัจจุบันนี้ เศรษฐกิจไม่ดี พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มโอดครวญว่าของขายย ากขึ้น

จับจ่ายกันน้อยลงไปเยอะเลย มันเป็นความรู้สึกที่คิดไปเองหรือคือสิ่งที่เกิด

ขึ้นจริงกันแน่ล่ะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอยู่ใน

สายงานไหน อุตสาหก ร ร มอะไร ธุรกิจประเภทไหนอย่างเช่นกัน บางธุรกิจ

โตเอา แต่บางธุรกิจก็ซบเซาไปเลย ถึงขั้นปิดกิจการก็มีสิ่งที่สำคัญคือ เอาตัว

รอดให้ได้ หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดีใน Talk Corner ตอนนี้

บิวมาแนะนำว่ามี “ข้อห้าม” เรื่องการเงินอะไรบ้าง ที่เราไม่ควรทำในช่วง

เศรษฐกิจไม่ดี แต่บิวมีข้อมูลนิด ๆ หน่อย ๆ มาบอกให้คุณเห็นเศรษฐกิจใน

ภาพรวมทั้งไทยและทั้งโลกค่ะ เช่นไปดูกันเลยว่า “ข้อห้ าม” เรื่องการเงิน ใน

ช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ เราควรทำยังไงกันบ้าง

1. อย่ าค้ำป ร ะกันให้ใคร

อย่ าว่าแค่ในตอนที่ เศรษฐกิจอ่อนแอเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่

ไหน ก็จะไม่ค้ำป ร ะ กันให้ หลายคนต้องเจอบทเรียน บ า ด เ จ็ บ จากการค้ำ

ป ร ะ กันให้ผู้อื่น เข้าข่ายเนื้ อไม่ได้กินแต่เอาก ร ะ ดู กมาแ ข ว น ค อ

นั่นเพราะว่า การค้ำป ร ะ กันคือการสัญญาว่าบุคคลหนึ่ง จะชดใช้หนี้แทนลูก

หนี้ ถ้าลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้ ในย ามที่เศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้แล้ว โอกาสที่ลูก

หนี้จะเบี้ยวหนี้ก็มีสูงนะ นั่นก็แปลว่า ถ้าเราหลวมตัวไปค้ำป ร ะ กันให้ใคร

โอกาสที่จะต้องรับชำระหนี้แทนนั้นก็จะมีสูงตามมา

2. อย่ าลงทุ นหวือหวา โดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ เพราะความโลภ อาจนำพา

ตัวเองไปลงทุ นในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้

เช่นพวกหุ้ นปั่นทั้งหลาย ช่องทางการลงทุ นที่ไม่ชอบมาพากล เช่น การให้

นำเงินไปลงทุ นในสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนที่

เย้ายวนใจจงรู้ไว้ว่า ไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ และเป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ที่สำคัญ อย่ าลงทุ นในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้ เพราะโอกาสผิดพลาดมีสูง

เช่นกัน กับการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวในเวลาเศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้

3. ไม่นำเงินสำรอง ออกมาใช้โดยไม่จำเป็น

บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงิน หรือธุรกิจ หรืออาจยังไม่รู้สึกว่าตนได้รับ

ผลกระทบ จากเศรษฐกิจ เลยชะล่าใจ ควักเงินสำรองออกมาใช้โดยไม่จำเป็น

จนสุดท้ายในย ามที่เศรษฐกิจไม่ดี เกิดต้องใช้เงินส่วนนั้น อาจจะไม่มีเงิน

รองรับใช้ในย ามฉุ กเฉิ นได้

4. หยุดไว้ก่อน ถ้าคิดจะล ง ทุ นเพิ่มในธุรกิจ

ในเวลาที่เศรษฐกิจอ่อนแอ แน่นอนว่าการค้าการขายหรือผลกำไรย่อมลดลง

เป็นธรรมดา ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้ตน

มากขึ้นหนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไร นั่นคือ การลงทุ น เพิ่ม จะเป็นการเปิดสาขา

ใหม่ หรืออย่ างอื่นที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ตรงนี้พักไว้ก่อนจะดีกว่า

เพราะอาจเป็นความเสี่ ยงเพิ่มมากขึ้น และหากการลงทุ น เพิ่มต้องกู้เงิน

เพิ่มหนี้ ยิ่งต้องเพิ่มความระมั ดระวั ง เพราะระยะเวลาการคุ้มทุนในย าม

เศรษฐกิจอ่อนแอเช่นนี้ ย่อมมีมากขึ้นถ้าต้องการเพิ่มย อดขายให้กลับมา ควร

เริ่มที่การปรับลดรายจ่าย หรืออาจขย ายเวลาการปิด-เปิดออกไป จะดีกว่านะ

5. เลี่ ยงการสร้างหนี้ใหม่ โดยไม่จำเป็น

อะไรที่เหนือความจำเป็น เว้นวรรคพักไว้ก่อน ไม่ว่าคุณจะวางแผนที่จะทำ

อะไรไว้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ อย่ าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่ ให้เป็นภาระเลยจะได้

ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง สร้างความไม่สบายใจเปล่า ๆ

สรุป

เศรษฐกิจไม่ดี บางคนอาจจะคิดว่าไกลตัว ที่จริงแล้วล้วนมีผลกระทบกับเรา

ทั้งนั้น ฉะนั้นการเตรียมพร้อมรับมือ เป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าวันนี้เศรษฐกิจอาจจะ

อ่อนแอวันหน้าอาจดีขึ้นกว่าเดิม หรืออาจแ ย่ กว่าเดิม เพราะมีทั้งปัจจัย

ภายใน และภายนอกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ เมื่ออนาคตนั้นเป็นสิ่งที่คาดการณ์

ไม่ได้ เราจึงต้องพร้อมเสมอ และไม่ประม าทต่อทุกสถานการณ์

ที่มา talktogethermrn