ส ม า พั น ธ์ฯ ยื่ น ห นั ง สื อ ใ ห้เ ลื่ อ น วั น อ อ ก ส ล า ก อี ก ร อ บ

สมาพันธ์ฯ ยื่นหนังสือให้เลื่อนวันออกสลากอีกรอบ วันนี้เราจะพาทุกคนมาติดตาม กรณีที่สมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลาก ได้ยื่นหนังสือต่อบอร์ดกองสลาก ให้เลื่อนเวลาออกสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปอีก จากกำหนดเดิม วันที่ 2 พ.ค. 63

จากมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2563 จากวันที่ 1 เมษายน2563 เป็นวันที่ 2 พ.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องออกรางวัลสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัຍในชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

และเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 สมาพันธ์คนพิпารผู้ค้าสลาก ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ (บอร์ด) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เวลา 13.00 น. เพื่อขอให้เลื่อนการออกรางวัลออกไปอีกเป็น 16 พ.ค.2563 หลังจากผู้ค้าสลากยังไม่สามารถออกมาจำหน่ายสลากได้ตามปกติ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่าวันที่ 15 เมษายน จะมีการประชุมคณะกรรมการสลากฯ นัดเร่งด่วน

จากเดิมที่จะประชุมปลายเดือน เม.ย. เพื่อพิจารณาว่าจะมีการขๅยสลากหรือไม่ จากมติคณะกรรมการล่าสุดที่เห็นชอบให้เลื่อนวันออกสลากงวดวันที่ 1 เม.ย. เป็น 2 พ.ค. 2563 และให้งดขๅยสลากงวดวันที่ 16 เม.ย.และ 2 พ.ค. 2563

“จะมีการขายสลากตามปกติหรือไม่ ต้องรอความเห็นคณะกรรมการก่อนว่าผลกระทบจากโควิด-19 ล่าสุด เป็นอย่างไร การประชุมคณะกรรมการจะมีความชัดเจน ซึ่งจากการที่สมาพันธ์คนพิпารผู้ค้าสลากประเทศไทยยื่นหนังสือให้เลื่อนออกไปนั้น จะรับข้อเสนอไว้ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา” นายพชร กล่าว แหล่งที่มา: thaich8