คูเรีย เนเชอรัล ครีม ร่วมกับ บจก.นงคราญบรรจุภัณฑ์ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ร่วมแจก อาหารเครื่องดื่ม Face Shield  เจลแอลกอฮอล์ เพื่อส่งมอบให้กับ ประชาชน และ หน่วยงานควบคุมโรค

เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่ง…