“อ.ก้อนคํา ลำโขง” ควง อ.เบ โอมมาศ์ตรา เจ้าแม่สายมู จัดพิธีบวงสรวงเปิดคุ้มคำชะโนด วันที่ 9 เดือน 9 ก่อกำเนิดจุดเช็คอินแห่งใหม่ ใกล้เจ้าปู่ เจ้าย่า สายพญานาคต้องมา

พร้อม อ.เบ โอมมาศ์ตรา เจ้าแม่สายมู ผู้ก่อตั้งมหาเทวลัยพระพิฆเนศ พร้อมเบิ้ล ประทุมราช และคุณธิชา Ceo อนันตนา และคุณประกาศิต Ceo บริษัทมหาราชาตรี ในนามโอมมาตราแบรนด์ ร่วมบุญแจก สบู่นะมาตา มูลค่า 129,000บาท กับ อ.ก้อนคำ เพื่อให้ผู้คนได้ใช้ของมงคล และขาวใสรวยเสน่ห์ไปด้วยกัน ทั้งนี้ร่วมกันบรรจุหัวใจนาคเกี้ยวเกี่ยวรัก แลนด์มาร์คใหม่ในคำชะโนด…

“บอล X- Star indy” ได้รับการพิจารณาให้เป็น “บุคคลผู้เป็นอาสามัครแบบอย่าง”

บอล X- Star indy เจ้าของบทงานเพลง “แค่มีเธอ” ได้รับการพิจารณาให้เป็น “บุคคลผู้เป็นอาสามัครแบบอย่าง” ภายใต้โครงการ “อาสาสมัครในศตวรรษที่ 21” เนื่องในวันอาสาสมัครสากล ประจำปี 2564 ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ บุคคลที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ และทําคุณประโยชนต่อเด็ก เยาวชน ชุมชน และประเทศชาติมาโดยตลอด…

ดร.พนธ์พันธ์ นำทีมสายบุญ เปิดคุ้มทำบุญ 9 เดือน 9 ณ วังนาคินทร์ คุ้มคำชะโนด

คุ้มคำชะโนด ณ วังนาคินทร์ คำชะโนด เปิดคุ้มทำบุญ วันที่ 9 เดือน 9 เวลา 09.09 น. พร้อมแจกถุงยังชีพสู้ภัยโควิด 19 โดย อ.ก้อนคำ ลำโขง เจ้าของคุ้มคำชะโหนด ได้เชิญ ดร .พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้ช่วยเลขานุการหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาภาณุพันธ์/ที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราช อานาจักรกัมพูชา…

สสว. รุก 5 จังหวัดชายแดนใต้ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกเพื่อผู้ประกอบการ SME

สสว. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก สำหรับผู้ประกอบการ SME ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา โดยจับมือกับ ISMED และ ศอ.บต. เปิดตัวงาน “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้”…

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์

🔷โดยมีนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 🔹พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธนกร อ่อนละมัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 🔶ได้เชิญวิทยากรฝ่ายปราบปราม สภอ .วารินชำราบ ให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้ง9แผนก ได้เชิญ ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิสมาพันธ์คณะกรรมการประสานเเละส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร ♦️ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้…

P&G ประเทศไทยสนับสนุนโครงการ “ต้องรอด” โดยกลุ่ม Up for Thai ในโครงการเฉพาะกิจ

P&G ประเทศไทยสนับสนุนโครงการ “ต้องรอด” โดยกลุ่ม Up for Thai ในโครงการเฉพาะกิจ #missionบุษราคัม75 ด้วยการร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยจากแบรนด์ P&G มูลค่า 646,824 บาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรการแพทย์และผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม   อาสาสมัครโครงการ “ต้องรอด” โดยกลุ่ม Up for Thai เดินทางไปโรงพยาบาลสนามบุษราคัมเพื่อนำสิ่งของบริจาคไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลอีกครั้ง  โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสิ่งของเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยจากแบรนด์ของ P&G …