ถอดรหัสชีวิต ลายฝ่ามือ แม่น ตรง ชัดเจน กับอาจารย์รุ่งโรจน์

ท่านทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ จะต้องมีกรรมติดตัวมาทุกคน จะมากหรือน้อย จะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ อดีตชาติ โดยที่กรรมจะสร้างเป็นรหัสชีวิตในรูปแบบเส้นลายฝ่ามือ ที่ไม่เหมือนกัน พร้อมจะกำหนดให้ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามเครื่องหมาย บนฝ่ามือ เช่น จะโชคดี หรือโชคร้าย ตามจุดอายุที่กรรมได้กำหนด ไว้ให้ล่วงหน้าแล้ว ทุกอย่างก็จะต้อง มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตาม เครื่องหมายสัญลักษณ์บนฝ่ามือตรงช่วงจุดอายุที่จะมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นด้วย ถ้าเกิดความโชคดีตรงเครื่องหมายโชคดี ก็รู้สึกมีความยินดี แต่ถ้าหากมีเครื่องหมายโชคร้าย จะเกิดขึ้นกับตัวเอง ก็จะรู้สึกทุกข์ใจ จึงต้องใช้วิธีการหลีกเลี่ยง…