ปันสุข อาจารย์ไผ่ ควง อาจารย์วุฒิ นำทีมสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมอุปกรณ์การเรียน ให้เด็กตาบอด และ นักเรียนออทิสติก

อาจารย์ไผ่ อิทธิเวทย์ พร้อมด้วย อาจารย์วุฒิ คงมนต์ นำทีม สมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมบริจาคอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เด็กนักเรียนตาบอด และ เด็กนักเรียนออทิสติก ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซอน ลพบุรี ซึ่งการทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ทั้งสองอาจารย์ได้รวบรวมงบประมาณ ส่วนหนึ่งมาจากการจัดสร้างวัตถุมงคลเครื่องราง พร้อมกับ มีชาวต่างชาติให้การสนับสนุน และ สมทบทุนร่วมทำบุญบริจาคในครั้งนี้อีกด้วย จึงเป็นเหตุให้สองอาจารย์สายบุญ ได้รวมตัวกัน เพื่อทำกิจกรรมดังกล่าว…